+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Rodzina zastępcza


Rzeszów, dnia 05.11.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
35-005 Rzeszów ul. Batorego 9

 

PCPR.500. 345 .2013


Urzędy Miast i Gmin

w Powiecie Rzeszowskim

 

Działając na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) oraz mając na uwadze założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rzeszowskim w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zwraca się z uprzejma prośbą o możliwość nieodpłatnego umieszczenia na stronie internetowej oraz na łamach gminnej prasy, załączonej do niniejszego pisma ulotki dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego.


Otrzymują:

1.      Adresat

2.      A/a

 

Zastępca Dyrektora

PCPR w Rzeszowie

( - )

Agnieszka Gabrowska


Plakat w pliku PDF

<<PLAKAT.PDFPLAKAT.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2018-08-17 14:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 144