zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Komunikaty
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Aktualności
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2012 - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - KRZYWA

Zawody sportowo – pożarnicze są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Strażacy ochotnicy z Gminy Chmielnik co roku poświęcają wiele czasu i zaangażowania w przygotowania do zawodów. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne, a także osiągają coraz lepsze rezultaty czasowe w  ćwiczeniach. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy osobom poszkodowanym.

W niedzielę 10 czerwca 2012 roku strażacy po raz kolejny mieli okazję zaprezentować swoje przygotowanie sportowe w trakcie Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chmielnik, które odbyły się na działce położonej obok remizy OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. W szranki o czołowe lokaty i puchary stanęło 7 drużyn męskich „grupy A” (2 drużyny wystawiła OSP Zabratówka). Na obiekcie zawodów startowały także 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, działające przy jednostce OSP Zabratówka i OSP Chmielnik, były to dwie drużyny w grupie chłopców i jedna w grupie dziewcząt.

Zawody Gminne rozpoczął uroczysty przemarsz wszystkich uczestniczących w imprezie jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP Gminy Chmielnik druh Marek Czarnota. Zawodami kierował Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chmielniku druh Jan Kucaj, natomiast nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, na czele której stanął brygadier Roman Górski.
Na tor sztafety pierwsze wkroczyły młodzieżowe drużyny, które startowały według Międzynarodowego regulaminu zawodów CTiF. Są to młode druhenki i druhowie od 10 do 16 lat. Konkurencje stanowią sztafeta pożarnicza z przeszkodami 400 metrów i pożarniczy tor przeszkód, podczas pokonywania którego liczy się nie tylko czas, ale również poprawność wykonywanych czynności oraz zdyscyplinowanie zawodników.
Po ukończeniu zawodów przez młodszych druhów. rozpoczęły się zmagania drużyny starszych w „grupie A", które rywalizowały w dwóch konkurencjach tj.: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczeniu bojowym. Ćwiczenie bojowe polega na zbudowaniu linii ssawnej od motopompy do zbiornika z wodą, linii głównej i dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża, podaniu wody i obróceniu prądem wody  tarczy oraz przewróceniu pachołków w końcowej części toru.
Zawody przebiegły w sportowej i przyjaznej atmosferze, wszystkie drużyny w trakcie startów wykorzystywały swoje maksymalne umiejętności i sprawność fizyczną. W konkurencjach z udziałem drużyn męskich rywalizacja była wyrównana, ponieważ zespoły były bardzo dobrze przygotowane do startu. Przebieg poszczególnych ćwiczeń był niejednokrotnie dramatyczny i zaskakujący, co było dodatkową atrakcją dla licznie zgromadzonych kibiców Po niezwykle zaciętej rywalizacji prowadzonej w duchu sportowej idei „fair play” zwycięzcami w kategorii męskiej okazali się druhowie z drużyny OSP Zabratówka II.

Klasyfikacja końcowa w „grupie A” przedstawia się następująco:

1. miejsce OSP Zabratówka II                           - z wynikiem 119,22 pkt.

2. miejsce OSP Zabratówka I                            - z wynikiem 123,32 pkt.

3. miejsce OSP Chmielnik                                 - z wynikiem 144,18 pkt.

4. miejsce OSP Błędowa. Tyczyńska - Krzywa     - z wynikiem 145,68 pkt.

5. miejsce OSP Wola Rafałowska                      - z wynikiem  150,59 pkt.

6. miejsce OSP Borówki                                   - z wynikiem 189,58 pkt.

7. miejsce OSP Błędowa Tyczyńska -Wieś         - z wynikiem  196,38 pkt.

 

W skład zwycięskiej drużyny z Zabratówki II weszli druhowie: Błażej Gwizdała, Krystian Kusz, Grzegorz Krzywonos, Krystian Olszowy, Sławomir Piotrowski, Eryk Rajzer, Patryk Rajzer, Mateusz Szczepański i Tomasz Szczepański.

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych bezkonkurencyjna była młodzież z OSP Zabratówka.
Klasyfikacja końcowa MDP chłopców przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 1013,88 pkt.
2. miejsce MDP OSP Chmielnik                            - z wynikiem  890,40 pkt.

 

Klasyfikacja końcowa MDP dziewcząt przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 964,87 pkt

W drużynie młodzieżowej dziewcząt z Zabratówki startowały: Paulina Pieńczak, Katarzyna Ciura, Julia Piwońska, Natalia Piwońska, Julia Szczepańska, Natalia Szczepańska, Marzena Litwin, Edyta Madera, Patrycja Lekka, Andżelika Hawro, Andżelika Piotrowska i Ewelina Hadam. W  skład drużyny chłopców weszli: Witold Gonek, Krzysztof Kusz, Krystian Rajzer,  Sebastian Kmiotek, Dariusz Bała, Kamil Kozieł, Hubert Kozieł, Marcin Chmiel, Przemysław Helwin, Józef Kołdarz, Konrad Hawro, Paweł Ciura i Mirosław Wała.  
Warto podkreślić, że po kilku latach przerwy udział w zawodach wzięli chłopcy z MDP Chmielnik, którzy mimo braku doświadczenia zaprezentowali bardzo dobrą formę sportową.
Po zakończeni startów drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. Wręczenia nagród dla najlepszych drużyn dokonali Wójt Gminy Pan Krzysztof Grad i Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie brygadier Stanisław Kuźniar. Zaproszeni goście podziękowali strażakom za pracę włożoną w organizacje zawodów oraz podkreślili wysoki poziom sportowy startujących drużyn. Następnie strażacy zaprosili wszystkich uczestników zawodów na skromny poczęstunek.

Organizatorami tegorocznych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chmielniku i Gmina Chmielnik przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Oceniając tegoroczne zawody w Błędowej Tyczyńskiej warto podkreślić, zarówno bardzo dobrą atmosferę w jakiej one przebiegały jak i ich znakomitą organizację, za którą słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak sprawnego ich przebiegu, a w szczególności ich gospodarzom strażakom z jednostki OSP Błędowa Tyczyńska - Krzywa z druhem Prezesem  Bogdanem Oślizło i  Naczelnikiem Wiesławem Muriasem na czele.

 

 

  


Marek Czarnota


drukuj


Piątek, 15 Grudnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
8 Grudnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART