zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Komunikaty
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Aktualności
Informacja w sprawie gospodarowania odpadami

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHMIELNIK!

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju, w tym również na terenie Gminy Chmielnik obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczenia należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Rada Gminy Chmielnik podjęła szereg uchwał wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu w tym przejęcia przez Gminę Chmielnik obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynki administracyjne, szkoły, ośrodki zdrowia, sklepy, cmentarze).

W Naszej Gminie w drodze postępowania przetargowego została wybrana firma Produkcja Usługi Handel EKOMAX z Jasła, która będzie odbierała odpady komunalne.

DEKLARACJA!

Wysokość opłaty obliczana jest na podstawie deklaracji, którą mieszkańcy zobowiązani byli złożyć w Urzędzie Gminy Chmielnik do dnia 31 marca 2013 r.

Składający deklarację sam wylicza wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów:

 • dla nieruchomości zamieszkałych opłatę stanowi: iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty;

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłatę stanowi: iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Należy pamiętać, że w przypadku zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji należy w terminie 14 dni złożyć nową deklarację lub dokonać korekty już złożonej deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATA!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chmielnik opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych:
  15 zł miesięcznie od każdej osoby
  zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny,
  7,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • odpady zbierane w sposób nieselektywny
  60 l – 15 zł
  120 l – 30 zł
  240 l – 60 zł
  1100 l – 275 zł
  2200 l – 550 zł

 • odpady zbierane w sposób selektywny
  60 l – 7,50 zł
  120 l – 15 zł
  240 l – 30 zł
  1100 l – 137,50 zł
  2200 l – 275 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy uiszczać:

 • Gotówką kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 lub w Banku Spółdzielczym w Tyczynie O/Chmielnik (bez dodatkowych opłat),

 • Przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w informacji o przyjęciu deklaracji

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz na kwartał, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, począwszy od lipca 2013 r. tj.:

 1. za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 20 stycznia,

 2. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 20 kwietnia,

 3. za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 20 lipca,

 4. za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 20 października.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz Gminy opłata będzie podlegała egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Wpływy z opłat uiszczonych przez mieszkańców przeznaczone zostaną w całości na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ!

W zamian za uiszczoną na rzecz gminy opłatę, mieszkańcy otrzymają worki przeznaczone do segregacji odpadów oraz mają możliwość oddania KAŻDEJ ilości odpadów komunalnych.

Po złożeniu deklaracji otrzymacie Państwo worki przeznaczone do segregacji odpadów
z zapasem na pół roku oraz kody kreskowe (identyfikator nieruchomości, na której powstają odpady), które należy umieszczać na wszystkich workach z odpadami.

WAŻNE!!! W przypadku, gdy ilość worków dostarczonych przez Przedsiębiorcę będzie niewystarczająca właściciel nieruchomości może oddać odpady w workach o innym kolorze pod warunkiem ich oznaczenia poprzez umieszczenie w widocznym miejscu napisu: „SUCHE”, „MOKRE”, „SZKŁO” wraz z kodem kreskowym.

WORKI NIEOZNACZONE KODEM KRESKOWYM NIE BĘDĄ ZABIERANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY.

Odpady należy wystawiać najpóźniej do godz. 7: 00 w dniu ich wywozu przy trasie przejazdu samochodu odbierającego odpady komunalne. Odbiór odbywał się będzie w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem:

 • Chmielnik

  LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
FRAKCJA
MOKRA
15 29 12 26 9 23 7 21 4 18 2 16
FRAKCJA
SUCHA
- 29 - 26 - 23 - 21 - 18 - 16
SZKŁO - 29 - 26 - 23 - 21 - 18 - 16
ODZIEŻ I POPIÓŁ - - - - - 23 - - - - - 16

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 7 października 2013 r.

 • Borówki, Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska, Zabratówka

  LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
FRAKCJA

MOKRA

16 30 13 27 10 24 8 22 5 19 3 17
FRAKCJA

SUCHA

- 30 - 27 - 24 - 22 - 19 - 17
SZKŁO - 30 - 27 - 24 - 22 - 19 - 17
ODZIEŻ

I POPIÓŁ

- - - - - 24 - - - - - 17

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 8 października 2013 r.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW!

Jeżeli zadeklarowaliście Państwo, że będziecie segregować, musicie to robić. Ewentualnie dokonajcie zmiany deklaracji. Przedsiębiorca odbierający odpady będzie miał obowiązek sprawdzania zawartości worków pod względem segregacji, jeżeli stwierdzi, że nie stosujecie się do przestrzegania zobowiązań zawartych w deklaracji poinformuje o tym Gminę, która będzie musiała zastosować opłatę większą, tj. jak za odpady niesegregowane.

Na terenie Naszej Gminy segregować będziemy odpady w następujący sposób:

FRAKCJA „SUCHA”
Papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

(żółty worek)

WYWÓZ: 1 raz w miesiącu

Pamiętaj: Wrzucaj opakowania bez zawartości, butelki i puszki zgnieć przed wrzuceniem

Wrzucamy:

 • butelki typu PET po napojach i wodach mineralnych, olejach spożywczych, mleku,

 • kartony po mleku i sokach (tzw. Tetra Pak i Combibloc),

 • opakowania po chemii gospodarczej (np. płynach do naczyń, prania, czyszczenia),

 • opakowania po kosmetykach (np. żele, szampony, itp.),

 • opakowania po żywności i owocach (np. lodach, rybach, jogurtach, margarynach, itp.),

 • plastikowe: torebki, reklamówki, woreczki i folia,

 • plastikowe zakrętki,

 • plastikowe: wiaderka, doniczki, skrzynki po napojach,

 • kartony, tektura falista,

 • gazety, czasopisma, ulotki, katalogi,

 • opakowania z papieru (pudełka, torby),

 • puszki metalowe po napojach, konserwach i innych produktach spożywczych,

 • metalowe nakrętki i kapsle z butelek i słoików,

 • drobny złom,

 • plastikowe zabawki i szczoteczki,

 • opakowania po aerozolach.

Nie wrzucamy:

 • opakowań i butelek po olejach silnikowych, smarach i płynach chłodniczych,

 • opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych (chwastobójczych i owadobójczych),

 • opakowań po lekach i strzykawek,

 • zderzaków samochodowych,

 • plastikowych mebli ogrodowych (jest to odpad wielkogabarytowy),

 • sprzętu AGD i RTV i ich plastikowych części,

 • styropianu i ich wyrobów piankowych,

 • stolarki budowlanej z PCV (plastikowe ramy okienne),

 • folii budowlanej, worków po cemencie i zaprawach,
 • tapet, tapicerki,

 • tubek po pastach, kremach, produktach spożywczych,

 • puszek po farbach i lakierach,

 • baterii,

 • zużytych torebek z herbaty,

 • pieluch jednorazowych (typu pampers) i artykułów higienicznych.

FRAKCJA „SZKŁO”
Szkło

(zielony worek)

WYWÓZ: 1 raz w miesiącu

Pamiętaj: Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Wrzucaj opakowania bez zawartości, bez nakrętek, zacisków i uszczelek.

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,

 • butelki po napojach alkoholowych,

 • szklane opakowania po kosmetykach,

 • inne opakowania szklane.

Nie wrzucamy:

 • opakowań po lekarstwach, szkła laboratoryjnego,

 • szkła zbrojonego, szyb okiennych i samochodowych,

 • szkła żaroodpornego, nietłukącego i kryształowego,

 • luster i witraży,

 • porcelany, ceramiki, fajansu,

 • ceramiki sanitarnej (np. umywalki),

 • żarówek, świetlówek, termometrów,

 • ekranów, lamp telewizyjnych i kineskopów,

 • zniczy,

 • szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek, itp.),

 • artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.

FRAKCJA „MOKRA”
Odpady zmieszane

(czarny worek)

WYWÓZ: 1 raz na dwa tygodnie

Wrzucamy:

 • odpady komunalne nie podlegające segregacji,

 • opakowania z zawartością,

 • opakowania po cukierkach, chipsach, paluszkach i zupkach w proszku,

 • tapety i worki po cemencie,

 • tubki po pastach, kremach, produktach spożywczych,

 • ceramikę, porcelanę, fajans i szkło kryształowe,

 • szkło gospodarcze (miski, talerze, figurki itp.) żaroodporne, nietłukące i lustra,

 • szkło okienne, zbrojone, samochodowe i okularowe,

 • doniczki ceramiczne i znicze,

 • artykuły higieniczne (pieluchy typu pampers, chusteczki, waciki, ręczniki papierowe),
 • brudne odpady z folii i plastików i zatłuszczonej makulatury,

 • odpady ulegające biodegradacji (obierki z ziemniaków, warzyw i owoców surowych i gotowanych, skorupki jaj, fusy z kawy wraz z filtrami papierowymi, torebki po herbacie),

 • mięso, kości, tłuszcze.

Nie wrzucamy:

 • odpadów, które można poddać segregacji,

 • przeterminowanych leków i chemikaliów,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

ODPADY PROBLEMOWE!

Na które podczas zbiórki nie należy przyklejać kodów kreskowych!

 • zimny popiół oraz odzież i tekstylia – odbiór, co najmniej 1 raz na kwartał (zgodnie z harmonogramem) podczas zbiórki po trasie przejazdu samochodu zbierającego odpady komunalne. Odpady należy przekazać w workach bezbarwnych, przezroczystych lub oznakowanych napisem „ODZIEŻ”, „POPIÓŁ”,

 • odpady niebezpieczne – należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych: przeterminowane leki do pojemników ustawionych w aptekach, zużyte baterie i akumulatory, do pojemników zlokalizowanych w urzędzie, placówkach oświatowych,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazać odbierającemu odpady podczas zbiórki, co najmniej 1 raz w roku (zgodnie z harmonogramem), lub przekazać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy przekazać odbierającemu odpady podczas zbiórki, co najmniej 1 raz w roku (zgodnie z harmonogramem),

 • zużyte opony – należy przekazać odbierającemu odpady podczas zbiórki, co najmniej 1 raz w roku (zgodnie z harmonogramem),

 • odpady zielone (pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni) – można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie, a następnie przekazać odbierającemu odpady.

Odpady budowlane i rozbiórkowe Gmina odbierze w ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty, jeżeli powstały w gospodarstwie domowym na skutek drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. W pozostałych przypadkach koszty wywozu odpadów ponosi właściciel nieruchomości na warunkach umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorstwem.

UWAGA!!! W RAMACH „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” NIE SĄ ODBIERANE:

 • azbest, papa

 • odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania,

 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.


 

Ulotka informacyjna w pliku PDF
Ulotak_20130628.pdfUlotak_20130628.pdf


drukuj


Piątek, 15 Grudnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
8 Grudnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART