zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Komunikaty
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Portal e-usług oświatowych
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Aktualności
Najważniejszy jest klient

Najważniejszy jest klient

 

Urząd Gminy w Chmielniku przystąpił do wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.

 

            Urząd Gminy w Chmielniku wraz z jedenastoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia przystąpił do projektu „Nowa jakość pracy w podkarpackich samorządach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Efektem jego realizacji ma być wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Beneficjentem projektu jest Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu.

 

Na terenie całego kraju coraz więcej urzędów decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ). Przywiązują one bowiem coraz większą uwagę do standardów świadczonych przez siebie usług. Dbałość o klienta to już nie tylko obowiązek, lecz konieczność w zmieniającej się ciągle rzeczywistości. Rosną bowiem oczekiwania i wymagania klientów urzędu. Oczekują oni, że będzie dla nich przejrzysty i przyjazny, że przychylni urzędnicy przekażą im pełną i wyczerpującą informację, że ich sprawa zostanie załatwiona bez zwłoki i przeszkód. Ciągłe doskonalenie w celu spełnienia tych oczekiwań jest dużo łatwiejsze kiedy jednostka administracji samorządowej posiada skuteczne narzędzie zarządzania jakim jest SZJ zgodny z ISO 9001. Efektywne zarządzanie jednostką ma także wpływ na rozwój gospodarczy regionu – od sposobu załatwienia sprawy w urzędzie, wiarygodności jednostki zależy nierzadko jaką lokalizację dla swej inwestycji wybierze przedsiębiorca.

Urząd Gminy w Chmielniku również chce podnosić standardy świadczonych usług oraz korzystać z możliwości jakie daje wdrożenie ISO - stąd decyzja o przystąpieniu do projektu i wdrożeniu tego systemu.

Umowę z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego podpisano 5 czerwca br. W jej ramach Centrum przeprowadziło szkolenia dla 2 pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, 3 auditorów wewnętrznych, a także szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników. Zapewnia także doradztwo z zakresu wdrażania ISO oraz audit zewnętrzny certyfikujący.

Postanowienia umowy są obecnie w trakcie  realizacji. Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją systemu, w których uczestniczy konsultant z CRSE i rozpoczyna się wdrożenie. Kolejnym etapem będzie przegląd systemu zarządzania jakością i audit wewnętrzny, a następnie zgłoszenie systemu do certyfikacji.

 

Co da nam ISO?

            Uzyskanie certyfikatu postawi nasz urząd w gronie jednostek administracji samorządowych  nowocześnie i sprawnie administrowanych. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, to korzyści dla samego urzędu i jego pracowników, ale przede wszystkim dla klientów. Jego wprowadzenie wpłynie na uporządkowanie pracy w jednostce i usprawnienie jej funkcjonowania. W praktyce ułatwienia te spowodują, że np. klienci załatwiający daną sprawę w urzędzie otrzymają dokładną informację w formie karty usług, z której dowiedzą się jakie dokumenty należy przynieść, jaki jest koszt opłaty skarbowej, w jakim pokoju, u kogo mogą daną sprawę załatwić, itp. Potrzebne druki będą także zamieszczone w Internecie, co ułatwi i skróci w znacznym stopniu czas załatwianej sprawy.

            Certyfikowany system zarządzania jakością, to gwarancja świadczenia usług na stałym, wysokim poziomie oraz ciągłe doskonalenie i dostosowywanie do oczekiwań klientów.

 

 

Magdalena Wdowik - Reczek

 

27.10.2009 r.

 


 

   

 


drukuj


Czwartek, 22 Marca 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
16 Marca 2018 r.
Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chmielnik na lata 2018 - 2021
6 Marca 2018 r.
Wójt Gminy Chmielnik dnia 6 marca 2018 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku i SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. Oferty należy składać do dnia 27-03-2018 r.
2 Marca 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 02-03-2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
16 Marca 2018 r.
Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chmielnik na lata 2018 - 2021
6 Marca 2018 r.
Wójt Gminy Chmielnik dnia 6 marca 2018 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku i SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. Oferty należy składać do dnia 27-03-2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
7 Marca 2018 r.
Uruchomienie procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 "Lokalnej Grupy Działania"
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Składanie "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017"
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
5 Lutego 2018 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART