zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Komunikaty
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Aktualności
Najważniejszy jest klient

Najważniejszy jest klient

 

Urząd Gminy w Chmielniku przystąpił do wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.

 

            Urząd Gminy w Chmielniku wraz z jedenastoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia przystąpił do projektu „Nowa jakość pracy w podkarpackich samorządach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Efektem jego realizacji ma być wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Beneficjentem projektu jest Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu.

 

Na terenie całego kraju coraz więcej urzędów decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ). Przywiązują one bowiem coraz większą uwagę do standardów świadczonych przez siebie usług. Dbałość o klienta to już nie tylko obowiązek, lecz konieczność w zmieniającej się ciągle rzeczywistości. Rosną bowiem oczekiwania i wymagania klientów urzędu. Oczekują oni, że będzie dla nich przejrzysty i przyjazny, że przychylni urzędnicy przekażą im pełną i wyczerpującą informację, że ich sprawa zostanie załatwiona bez zwłoki i przeszkód. Ciągłe doskonalenie w celu spełnienia tych oczekiwań jest dużo łatwiejsze kiedy jednostka administracji samorządowej posiada skuteczne narzędzie zarządzania jakim jest SZJ zgodny z ISO 9001. Efektywne zarządzanie jednostką ma także wpływ na rozwój gospodarczy regionu – od sposobu załatwienia sprawy w urzędzie, wiarygodności jednostki zależy nierzadko jaką lokalizację dla swej inwestycji wybierze przedsiębiorca.

Urząd Gminy w Chmielniku również chce podnosić standardy świadczonych usług oraz korzystać z możliwości jakie daje wdrożenie ISO - stąd decyzja o przystąpieniu do projektu i wdrożeniu tego systemu.

Umowę z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego podpisano 5 czerwca br. W jej ramach Centrum przeprowadziło szkolenia dla 2 pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, 3 auditorów wewnętrznych, a także szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników. Zapewnia także doradztwo z zakresu wdrażania ISO oraz audit zewnętrzny certyfikujący.

Postanowienia umowy są obecnie w trakcie  realizacji. Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją systemu, w których uczestniczy konsultant z CRSE i rozpoczyna się wdrożenie. Kolejnym etapem będzie przegląd systemu zarządzania jakością i audit wewnętrzny, a następnie zgłoszenie systemu do certyfikacji.

 

Co da nam ISO?

            Uzyskanie certyfikatu postawi nasz urząd w gronie jednostek administracji samorządowych  nowocześnie i sprawnie administrowanych. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, to korzyści dla samego urzędu i jego pracowników, ale przede wszystkim dla klientów. Jego wprowadzenie wpłynie na uporządkowanie pracy w jednostce i usprawnienie jej funkcjonowania. W praktyce ułatwienia te spowodują, że np. klienci załatwiający daną sprawę w urzędzie otrzymają dokładną informację w formie karty usług, z której dowiedzą się jakie dokumenty należy przynieść, jaki jest koszt opłaty skarbowej, w jakim pokoju, u kogo mogą daną sprawę załatwić, itp. Potrzebne druki będą także zamieszczone w Internecie, co ułatwi i skróci w znacznym stopniu czas załatwianej sprawy.

            Certyfikowany system zarządzania jakością, to gwarancja świadczenia usług na stałym, wysokim poziomie oraz ciągłe doskonalenie i dostosowywanie do oczekiwań klientów.

 

 

Magdalena Wdowik - Reczek

 

27.10.2009 r.

 


 

   

 


drukuj


Piątek, 15 Grudnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
8 Grudnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART