zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Jednostki organizacyjne
Zespól Szkól w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (GBP) jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

 

Tel. (017) 2296-611 

 

Siedzibą Biblioteki jest Chmielnik, a terenem działalności Gmina Chmielnik. Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Gminy w Chmielniku pod pozycją nr l. Wpisana została do „Rejestru" w dniu l marca 1992 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku - Czytelnia
 

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku obejmuje oprócz placówki macierzystej (Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci), Filie w: Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

  2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna w Domu Pomocy Społecznej.

  5. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej, oraz obsługi. Wartość środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii bibliotecznych na dzień 31 grudzień 2003 wynosi: 59 019.01 zł. Wartość księgozbiorów na koniec roku 2003 wynosiła: 103 181.67 zł.

Biblioteki dysponują księgozbiorem w liczbie 36 899 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania bibliotek i korzystania z ich zbiorów. Rocznie biblioteki obsługują ponad 1600 czytelników i wypożyczają około 30 000 woluminów.

 

Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 1 000 informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.

 

Biblioteki w swojej działalności nie ograniczają się tylko do gromadzenia i wypożyczania książek, lecz czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy organizując różne formy pracy kulturalno- oświatowej z dziećmi i dorosłymi, współpracując ze szklarni, Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Należą do nich: wieczory bajek, lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek, liczne konkursy plastyczne i literackie, spotkania autorskie, przeglądy i wieczory poezji, spotkania pokoleń, spotkania śpiewających dzieci, biesiady ludowe. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku. Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną - informacje biblioteczne


Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki

Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki w Gminie Chmielnik to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek w wysokości 40 000 zł. Wkład własny to 10 500 zł.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
Obsługa programu w 2010 roku została powierzona Instytutowi Książki.


W ramach projektu biblioteka planuje: w budynku biblioteki głównej modernizację punktów oświetleniowych, malowanie pomieszczeń z poprawkami tynkarskimi a także zakup i montaż lady bibliotecznej.
W filii w Woli Rafałowskiej wykonany zostanie  remont i modernizacja toalety oraz  utworzenie Kącika Zabaw;   w filii w Zabratówce  planujemy adaptację  dodatkowego pomieszczenia, zakup stolików i krzeseł a także  zakup wyposażenia do Kącika Malucha.
Realizacja zamierzonego projektu spowoduje poprawę warunków lokalowych i estetyki obiektów a także poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Ambicją GBP jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej środowiska, upowszechnianie i promocję kultury, oraz dbałość o zachowanie wartości naszego regionu. Stanie się to łatwiejsze dzięki funduszom z projektu.


drukuj


Środa, 13 Grudnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
8 Grudnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART