zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
__
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
__
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (GBP) jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

 

Tel. (017) 2296-611 

 

Siedzibą Biblioteki jest Chmielnik, a terenem działalności Gmina Chmielnik. Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Gminy w Chmielniku pod pozycją nr l. Wpisana została do „Rejestru" w dniu l marca 1992 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku - Czytelnia
 

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku obejmuje oprócz placówki macierzystej (Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci), Filie w: Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

  2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna w Domu Pomocy Społecznej.

  5. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej, oraz obsługi. Wartość środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii bibliotecznych na dzień 31 grudzień 2003 wynosi: 59 019.01 zł. Wartość księgozbiorów na koniec roku 2003 wynosiła: 103 181.67 zł.

Biblioteki dysponują księgozbiorem w liczbie 36 899 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania bibliotek i korzystania z ich zbiorów. Rocznie biblioteki obsługują ponad 1600 czytelników i wypożyczają około 30 000 woluminów.

 

Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 1 000 informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.

 

Biblioteki w swojej działalności nie ograniczają się tylko do gromadzenia i wypożyczania książek, lecz czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy organizując różne formy pracy kulturalno- oświatowej z dziećmi i dorosłymi, współpracując ze szklarni, Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Należą do nich: wieczory bajek, lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek, liczne konkursy plastyczne i literackie, spotkania autorskie, przeglądy i wieczory poezji, spotkania pokoleń, spotkania śpiewających dzieci, biesiady ludowe. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku. Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną - informacje biblioteczne


Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki

Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki w Gminie Chmielnik to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek w wysokości 40 000 zł. Wkład własny to 10 500 zł.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
Obsługa programu w 2010 roku została powierzona Instytutowi Książki.


W ramach projektu biblioteka planuje: w budynku biblioteki głównej modernizację punktów oświetleniowych, malowanie pomieszczeń z poprawkami tynkarskimi a także zakup i montaż lady bibliotecznej.
W filii w Woli Rafałowskiej wykonany zostanie  remont i modernizacja toalety oraz  utworzenie Kącika Zabaw;   w filii w Zabratówce  planujemy adaptację  dodatkowego pomieszczenia, zakup stolików i krzeseł a także  zakup wyposażenia do Kącika Malucha.
Realizacja zamierzonego projektu spowoduje poprawę warunków lokalowych i estetyki obiektów a także poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Ambicją GBP jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej środowiska, upowszechnianie i promocję kultury, oraz dbałość o zachowanie wartości naszego regionu. Stanie się to łatwiejsze dzięki funduszom z projektu.


drukuj


Środa, 20 Czerwca 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
23 Maja 2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
10 Kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" na lata 2014-2020
28 Marca 2018 r.
Regulaminu oraz ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF. Pliki do pobrania.
26 Marca 2018 r.
Bezpłatne zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
23 Marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART