zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Jednostki organizacyjne
Zespól Szkól w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Projekt "Idziemy po sukces"

Projekt "Idziemy po sukces" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent:

Gmina Chmielnik

Realizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku

Priorytet:

IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

Idziemy po sukces

Czas realizacji:

03.091.2012- 28.06.2013

Planowany budżet projektu:149 678,80zł w tym:
SP nr 1 w Chmielniku - 29 880,00 zł
SP nr 2 w Chmielniku – 30 178,90 zł
SP nr 3 w Chmielniku – 29 678,90 zł
SP w Woli Rafałowskiej – 30 207,00 zł
SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce – 29 734,00 zł
Opis projektu:Cele główne projektu:

Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 83% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik.

Cele szczegółowe projektu:

Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 117 uczniów (49K/68M)

 • 21 uczniów (8K/13M) SP w SP nr 1 w Chmielniku,
 • 20 uczniów (6K/14M) SP w SP nr 2 w Chmielniku,
 • 19 uczniów (8K/11M) w SP nr 3 w Chmielniku,
 • 30 uczniów (14k/16M) SP w Woli Rafałowskiej,
 • 27 uczniów (13k/14M)SP w Zabratówce.

W tym uczniowie zamieszkali z terenów wiejskich 117 (49K/68M). Grupę docelową wytypował zespół nauczycieli klas I – III z każdej ze szkół, na podstawie indywidualnych kart potrzeb ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( ppp), zaświadczeń lekarskich, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów. Uczestnikami projektu są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizowane będą zajęcia dla dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna,
 • z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

Projekt pozwoli również doposażyć bazę dydaktyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce.

Dokumenty do pobrania

I. Dokumenty prowadzący:

 1. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 2. Lista obecności uczestników zajęć,
 3. Lista obecności uczestników zajęć dla 12 ucznów,
 4. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 5. Karta ewidencji czasu pracy,
 6. Miesięczne rozliczenie zrealizowanych godzin w ramach projektu "Idziemy po sukces".

II. Dokumenty uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu,
 3. Regulamin uczestnictwa w projekcie "Idziemy po sukces",
 4. Usprawiedliwienie.

Plakat w pliku PDF <<Plakat.pdf>>


drukuj


Środa, 13 Grudnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
8 Grudnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART