zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
__
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Projekt "Idziemy po sukces"

Projekt "Idziemy po sukces" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent:

Gmina Chmielnik

Realizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku

Priorytet:

IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

Idziemy po sukces

Czas realizacji:

03.091.2012- 28.06.2013

Planowany budżet projektu:149 678,80zł w tym:
SP nr 1 w Chmielniku - 29 880,00 zł
SP nr 2 w Chmielniku – 30 178,90 zł
SP nr 3 w Chmielniku – 29 678,90 zł
SP w Woli Rafałowskiej – 30 207,00 zł
SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce – 29 734,00 zł
Opis projektu:Cele główne projektu:

Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 83% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik.

Cele szczegółowe projektu:

Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 117 uczniów (49K/68M)

 • 21 uczniów (8K/13M) SP w SP nr 1 w Chmielniku,
 • 20 uczniów (6K/14M) SP w SP nr 2 w Chmielniku,
 • 19 uczniów (8K/11M) w SP nr 3 w Chmielniku,
 • 30 uczniów (14k/16M) SP w Woli Rafałowskiej,
 • 27 uczniów (13k/14M)SP w Zabratówce.

W tym uczniowie zamieszkali z terenów wiejskich 117 (49K/68M). Grupę docelową wytypował zespół nauczycieli klas I – III z każdej ze szkół, na podstawie indywidualnych kart potrzeb ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( ppp), zaświadczeń lekarskich, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów. Uczestnikami projektu są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizowane będą zajęcia dla dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna,
 • z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

Projekt pozwoli również doposażyć bazę dydaktyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce.

Dokumenty do pobrania

I. Dokumenty prowadzący:

 1. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 2. Lista obecności uczestników zajęć,
 3. Lista obecności uczestników zajęć dla 12 ucznów,
 4. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 5. Karta ewidencji czasu pracy,
 6. Miesięczne rozliczenie zrealizowanych godzin w ramach projektu "Idziemy po sukces".

II. Dokumenty uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu,
 3. Regulamin uczestnictwa w projekcie "Idziemy po sukces",
 4. Usprawiedliwienie.

Plakat w pliku PDF <<Plakat.pdf>>


drukuj


Niedziela, 22 Kwietnia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
6 Kwietnia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 06-04-2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
10 Kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" na lata 2014-2020
28 Marca 2018 r.
Regulaminu oraz ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF. Pliki do pobrania.
26 Marca 2018 r.
Bezpłatne zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
23 Marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART