zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
__
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych - "Wyprawka szkolna" informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. O dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I-III i V klasie szkoły podstawowej oraz II klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Programem będą objęci także uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać uczeń, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym  mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) W przypadku klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego  wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 182). Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe); w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.

Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca  rodzicom koszt zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszt zakupu podręczników zwraca Wójt Gminy.

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2013 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku pok.nr 6

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013/2014 będzie wynosić:

 

  • klasa I-III szkoły podstawowej  – do kwoty 225 zł
  • klasa V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • klasa II zasadnicza szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.


 

Wnioski do pobrania w pliku PDF:

  1. W_1_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdfW_1_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdf
  2. W_2_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdfW_2_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdf
  3. W_3_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej_niepelnosprawni.pdfW_3_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej_niepelnosprawni.pdf

drukuj


Niedziela, 22 Kwietnia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
6 Kwietnia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 06-04-2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
10 Kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" na lata 2014-2020
28 Marca 2018 r.
Regulaminu oraz ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF. Pliki do pobrania.
26 Marca 2018 r.
Bezpłatne zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
23 Marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART