zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Ogłoszenia własne
Ogłoszenia inne
Gmina Chmielnik
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
LINKI
012345

Ogłoszenia Ogłoszenia inne
Ogłoszenia inne

Możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
Nabór wniosków
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów
Bezpłatne zaszczepienia dzieci
Komunikat inspekcji weterynarii w związku afrykańskim pomorem świń
Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń
A jak ciebie kto zapyta…
Oświadczenia do wniosku o przyznanie płatności
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy
Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Równać Szanse 2018
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku
Rusza "Maluch+" 2018
Równać Szanse 2017
Sprzedaż sadzonek
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia i biegunki bydła
APEL do hodowców drobiu - grypy ptaków
Informacja dla hodowców drobiu
Apel do hodowców trzody chlewnej
Stanowisko Konwentu w sprawie świadczeń medycznch
II edycji konkursu “Wybieram Wybory”
Projekt - Oswoić komputer
Znam język - mogę więcej
PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie naboru wniosków "Modernizacja Gospodarstw Rolnych"
RARR zaprasza do projektu "reAKTYWIZATOR"
Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzycaj do śmieci jedzenia
Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu
Praca to się opłaca!
6 edycja Programu "Działaj Lokalnie"
Wystąpienie grypy ptaków
Projekt "Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych"
List Prezesa KRUS do rolników
III Edycji rekrutacji do projektu "Biznes inicjator"
APEL do hodowców drobiu
Informacja Wojewody Podkarpackiego
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie
II edycja szkoleń dla kobiet z technik samoobrony
Informacja o rozpoczynającej się rekrutacji na kurs języka angielskiego.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Miejsca Przyjaznego Rowerzystom
Politechnika Dziecięca w Rzeszowie
Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia
Projekt 5,0+ Z ANGIELSKIEGO
Projekt pn. "Znam język - mogę więcej"
Komunikat w sprawie grypy ptaków
l edycja szkoleń kobiet z technik samoobrony
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 3 PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Powiat Rzeszowski czeka na opinie mieszkańców
Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach
Obowiazek zgłaszania przypadków martwych dzików
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
Cyberprzemoc - zagrożenie w sieci
Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF
Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Profilaktyka wszystkim się opłaca
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

Maria Domiszewska

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących obowiązków właścicieli stad świń oraz zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem grypy ptaków.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje o obowiązkach właścicieli stad świń wynikających  z Ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji  zwierząt oraz Rozporządzenia  w sprawie środków  podejmowanych  w związku z wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru świń.


 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie ul. Lubelska 46, tel.17 860 22 41 siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada.
 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w terminie 7 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada np. zakup nowych świń, sprzedaż, ubój, padnięcie.
 • Oznakowanie świ11 w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada urodzenia. W przypadku sprzedaży młodszych świń niż 30 dniowych należy oznakować świnie dzień przed sprzedażą (przed opuszczeniem stada). Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie 7 dni do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mode1nizacji Rolnictwa w Rzeszowie.
 • W przypadku zakupu świń już oznakowanych kolczykiem (w stadzie gdzie się urodziły) nowy właściciel ma obowiązek oznakować świnie poprzez wytatuowanie swoim numerem siedziby stada, nie później niż dzień przed opuszczeniem stada i o tym powiadomić w terminie 7 dni Biuro Powiatowe Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Rzeszowie.
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii zamiaru sprzedaży świń do rzeźni, do innych stad oraz na pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych w celu wystawienia świadectwa zdrowia dla przemieszczanych świń.


Z  uwagi  na   niekorzystną  sytuację  epizootyczną   w  zakresie  PTASIEJ GRYPY oraz dużym  ryzykiem  przeniesienia  wirusa  grypy  ptaków  do gospodarstwa POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE PRZYPOMINA O ZASADACH, KTÓRYCH NALEŻY PRZEWSTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZEWD WIRUSEM ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości  swobodnego  poruszania  się  po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie  ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obu wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z  mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczny spadek pobierania paszy i  wody;
 • objawy neurologiczne takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

- zgłaszać do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rzeszowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektora tu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska  12,
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl
 • telefonicznie w dni  powszednie w godz. 7:30 - 15:30  pod nr tel. 178521245


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>


drukuj


Sobota, 26 Maja 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
23 Maja 2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
10 Kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" na lata 2014-2020
28 Marca 2018 r.
Regulaminu oraz ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF. Pliki do pobrania.
26 Marca 2018 r.
Bezpłatne zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
23 Marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART