zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Ogłoszenia własne
Ogłoszenia inne
Gmina Chmielnik
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
LINKI
012345

Ogłoszenia Ogłoszenia inne
Ogłoszenia inne

Znam język - mogę więcej
PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych
Listu prezesa KRUS do rolników i dzieci
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Zmiana siedziby WUP Rzeszów
Ogłoszenie naboru wniosków "Modernizacja Gospodarstw Rolnych"
RARR zaprasza do projektu "reAKTYWIZATOR"
Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzycaj do śmieci jedzenia
Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu
Praca to się opłaca!
6 edycja Programu "Działaj Lokalnie"
Wystąpienie grypy ptaków
Projekt "Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych"
List Prezesa KRUS do rolników
III Edycji rekrutacji do projektu "Biznes inicjator"
APEL do hodowców drobiu
Informacja Wojewody Podkarpackiego
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie
II edycja szkoleń dla kobiet z technik samoobrony
Informacja o rozpoczynającej się rekrutacji na kurs języka angielskiego.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Miejsca Przyjaznego Rowerzystom
Politechnika Dziecięca w Rzeszowie
Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia
Projekt 5,0+ Z ANGIELSKIEGO
Projekt pn. "Znam język - mogę więcej"
Komunikat w sprawie grypy ptaków
l edycja szkoleń kobiet z technik samoobrony
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 3 PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Powiat Rzeszowski czeka na opinie mieszkańców
Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach
Obowiazek zgłaszania przypadków martwych dzików
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
Cyberprzemoc - zagrożenie w sieci
Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF
Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Profilaktyka wszystkim się opłaca
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

Maria Domiszewska

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących obowiązków właścicieli stad świń oraz zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem grypy ptaków.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje o obowiązkach właścicieli stad świń wynikających  z Ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji  zwierząt oraz Rozporządzenia  w sprawie środków  podejmowanych  w związku z wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru świń.


 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie ul. Lubelska 46, tel.17 860 22 41 siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada.
 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w terminie 7 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada np. zakup nowych świń, sprzedaż, ubój, padnięcie.
 • Oznakowanie świ11 w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada urodzenia. W przypadku sprzedaży młodszych świń niż 30 dniowych należy oznakować świnie dzień przed sprzedażą (przed opuszczeniem stada). Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie 7 dni do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mode1nizacji Rolnictwa w Rzeszowie.
 • W przypadku zakupu świń już oznakowanych kolczykiem (w stadzie gdzie się urodziły) nowy właściciel ma obowiązek oznakować świnie poprzez wytatuowanie swoim numerem siedziby stada, nie później niż dzień przed opuszczeniem stada i o tym powiadomić w terminie 7 dni Biuro Powiatowe Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Rzeszowie.
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii zamiaru sprzedaży świń do rzeźni, do innych stad oraz na pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych w celu wystawienia świadectwa zdrowia dla przemieszczanych świń.


Z  uwagi  na   niekorzystną  sytuację  epizootyczną   w  zakresie  PTASIEJ GRYPY oraz dużym  ryzykiem  przeniesienia  wirusa  grypy  ptaków  do gospodarstwa POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE PRZYPOMINA O ZASADACH, KTÓRYCH NALEŻY PRZEWSTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZEWD WIRUSEM ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości  swobodnego  poruszania  się  po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie  ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obu wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z  mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczny spadek pobierania paszy i  wody;
 • objawy neurologiczne takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

- zgłaszać do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rzeszowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektora tu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska  12,
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl
 • telefonicznie w dni  powszednie w godz. 7:30 - 15:30  pod nr tel. 178521245


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>


drukuj


Piątek, 18 Sierpnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
6 Lipca 2017 r.
Zmiana w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne
6 Lipca 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Września 2016 r.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
24 Lipca 2017 r.
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze projektu pn. "Znam język - mogę więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX
7 Lipca 2017 r.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
6 Lipca 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
4 Lipca 2017 r.
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie do 27 lipca 2017 r.
29 Czerwca 2017 r.
Listu prezesa KRUS do rolników i dzieci w sprawie bezpiwczeństwa w rolnictwie
29 Czerwca 2017 r.
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych"
14 Czerwca 2017 r.
Program Rządowy - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
31 Maja 2017 r.
WUP Rzeszów zmienia swoją siedzibę z dniem 1 czerwca 2017 roku (czwartek). Mapka
29 Maja 2017 r.
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
19 Maja 2017 r.
Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzycaj do śmieci jedzenia - inicjatywa mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.
16 Maja 2017 r.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie CRAS - projekt pn. "Praca to się opłaca!", w którym oferujemy bezpłatne szkolenia oraz płatne 5-miesięczne staże zawodowe.
11 Kwietnia 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART