Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 MKS - Mi?dzygminna Komunikacja Samochodowa

 
Cennik na us?ug? wymiany i przechowywania opon Cennik na us?ug? wymiany i przechowywania opon, uwzgl?dniaj?cy zni?k? dla mieszka?cówz terenu Zwi?zku Gmin PKS


Cennik na us?ug? wymiany i przechowywania opon, uwzgl?dniaj?cy zni?k? dla mieszka?cówz terenu Zwi?zku Gmin PKS.

Ulga handlowa b?dzie udzielana na podstawie dokumentu to?samosci potwierdzaj?cego zamieszkanie na terenie miejscowo?ci nale??cych do Zwi?zku Gmin.

 

Z powa?aniem

Agata Motyka-Mamczura
PKS w Rzeszowie S.A.


Cennik w pliku PDF <<cennik_wymiana_opon_gminy.pdfcennik_wymiana_opon_gminy.pdf>>