Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Program Aktywny Samorz?d Aktywny Samorz?d - program finansowany ze ?rodków PFRON, który skierowany jest do niepe?nosprawnych mieszka?ców powiatu rzeszowskiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w zwi?zku z kolejnym etapem naboru wniosków w za??czeniu materia?y informuj?ce o programie Aktywny Samorz?d. Jest to program finansowany ze ?rodków PFRON, który skierowany jest do niepe?nosprawnych mieszka?ców powiatu rzeszowskiego.


Wnioski przyjmowane b?d? w terminach:

Modu? I:
od 01.03.2017 r. do 30.08.2017 r.

Modu? II:
od 01.03.2017 r. do 30.03.2017 r. (dla wniosków dotycz?cych roku akademickiego 2016/2017),
od 1.09.2017 r. do 10.10.2017 r. (dla wniosków dotycz?cych roku akademickiego 2017/2018).


Arkadiusz Gwó?d?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Stefana Batorego 9
35-005 Rzeszów
tel. 519585427


Aktywny Samorz?d - Informator 2017.pdf170825_Informator.pdf

Plakat.jpg170825_Plakat.jpg