Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Programu zwalczania zaka?nego zapalenia i biegunki byd?a Programu zwalczania zaka?nego zapalenia nosa i tchawicy / otr?tu byd?a oraz wirusowej biegunki byd?a i choroby b?on ?luzowych w wybranych stadach byd?a


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie uprzejmie informuje, ?e w dniu 8 wrze?nia br. zosta?o opublikowane rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zaka?nego zapalenia nosa i tchawicy / otr?tu byd?a oraz wirusowej biegunki byd?a i choroby b?on ?luzowych w wybranych stadach byd?a. (Dz. U. poz. 1722). Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia jego og?oszenia. Natomiast sam program stosuje si? od dnia 1 stycznia 2018 r.


Informacja w pliku PDF
<<Inspekcja Weterynaryjna.pdf170928_Inspekcja.pdf>>