Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Szkolenie  Szkolenie dla osób utrzymuj?cych trzod? chlewn? oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie


SZKOLENIE


NT. AFRYKA?SKIEGO POMORU ?WI? I PTASIEJ GRYPY


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie i Wójt Gminy Chmielnik zapraszaj? osoby utrzymuj?ce trzod? chlewn? oraz drób na szkolenie po?wi?cone powy?szej tematyce, które odb?dzie si? w dniu:


06 listopada 2017 r., o godz. 9:00


w sali posiedze? Urz?du Gminy Chmielnik


Szkolenie poprowadzi  pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie.ZAPRASZAMY