Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Szczepienie lisów  Informuj? o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepie? lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie


Szczepienie lisów

 

Dzia?aj?c na podstawie § 10 rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepie? lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuj? o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r.  dodatkowej akcji szczepie? lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiega? b?dzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo informuj?, ?e termin rozpocz?cia przedmiotowej akcji mo?e ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf171103_Informacja.pdf>>