Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Komunikat G?ównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afryka?skiego pomór ?wi?  Komunikat G?ównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afryka?skiego pomór ?wi? (ASF) to gro?na choroba wirusowa, na któr? choruj? WY??CZNIE ?WINIE I DZIKI.


Komunikat G?ównym Inspektoracie Weterynarii
w sprawie afryka?skiego pomór ?wi? (ASF) to gro?na choroba wirusowa, na któr? choruj? WY??CZNIE ?WINIE I DZIKI.


Tre?? komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf171220_Informacja_1.pdf>>