Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy Uchwa?? Zarz?du Stowarzyszenia ROF zosta?y przyj?te dokumenty do naboru uzupe?niaj?cego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany zosta? na okres 19 marca – 20 kwietnia br.


Uchwa?? Zarz?du Stowarzyszenia ROF zosta?y przyj?te dokumenty do naboru uzupe?niaj?cego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W Regulaminie, poza zmian? terminów tj. oddanie do u?ytkowania budynków nowobudowanych i pokrytych eternitem, terminami realizacji projektu, nie dokonano istotnych zmian.

Dokumenty w dniu dzisiejszym zosta?y opublikowane na stronie rof.org.pl

Nabór uzupe?niaj?cy.


Informacja na stronie: http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/