Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Wyborco! Sprawd?, czy jeste? w rejestrze wyborców! Je?li jednak jeste? zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Ci? w rejestrze wyborców i nie b?dziesz móg? g?osowa? w wyborach. Co masz zrobi??


Wyborco! Sprawd?, czy jeste? w rejestrze wyborców!


Przeprowadza?e? si? lub wyje?d?a?e? z Polski? Wyjecha?e? ze swojej miejscowo?ci na studia lub do pracy? Zmienia?e? adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij si?, ?e jeste? wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!


Je?li Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie b?dziesz móg? g?osowa? w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych.


Rejestr wyborców to lista osób z prawem do g?osowania w danej gminie.
Je?eli masz sta?e zameldowanie, to znaczy, ?e Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jeste? zameldowany. B?dziesz móg? odda? g?os.


Je?li jednak jeste? zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Ci? w rejestrze wyborców i nie b?dziesz móg? g?osowa? w wyborach.


Co masz zrobi??


Z?ó? wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawd? ju? dzi? w swoim urz?dzie gminy czy jeste? w rejestrze wyborców!


Wi?cej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kana?ach Pa?stwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego w serwisach spo?eczno?ciowych.


Filmy (w wersji dla osób nies?ysz?cych i bez t?umacza migowego) znajduj? si? na kanale PKW i KBW na Youtube. Mo?na stamt?d pobra? kod do osadzenia filmów na stronach:

 

- wersja bez t?umacza j?zyka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

 

- wersja z t?umaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs