Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Ostatnia aktualizacja komunikatów 08-12-2017 r.


 

Informujemy, ?e od 8 grudnia br. od godz. 15:30 do czasu wznowienia prac drogowych przez wykonawc? remontu, zostanie otwarty przejazd pomi?dzy Kielnarow? a Chmielnikiem.

Autobusy linii Rzeszów - Wola Rafa?owska oraz Rzeszów - Hy?ne Nowa Wie? p. Borówki b?d? kursowa?y zgodnie z rozk?adem jazdy p. Kielnarow?, Tyczyn.


Lista wniosków zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie

        

 

Lista wniosków Mieszka?ców zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”   Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pe?ni?ce funkcj? Lidera Projektu informuje, ?e zako?czy?a si? ocena wniosków przyst?pienia do projektu.


Przesy?am link:

http://www.rof.org.pl/24-aktualnosci/208-aktualnosci/359-instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html

do strony ROF, pod którym zosta?a umieszczona Lista wniosków Mieszka?ców zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie pn. „wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.