+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Przebudowa dróg gminnych


Promesa na drogę 

W dniu 13 września otrzymaliśmy promesę gwarantującą dofinansowanie w kwocie 1 568 132 zł do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w km 0+284 – 1+185". Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z listą zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 30 sierpnia 2019 r. Kwota dofinasowania to 70% całkowitej wartości zadania, która wynosi 2 240 188,60 zł.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 557 007