+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku


Strategia SRPS 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.
Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu i przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną (skutecznie zapobiegać i rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację interwencji społecznych. Pozwala również na zintegrowanie i skoordynowanie działań różnych instytucji i podmiotów, działających na polu polityki społecznej (jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, podmiotów polityki społecznej, gospodarki, rynku pracy i zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych) wokół potrzeb i oczekiwań głównych odbiorców tej polityki, nadrzędnego kierunku działań (misja polityki społecznej w gminie) oraz kluczowych problemów i pożądanych interwencji w tej sferze.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.
Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Gminie Chmielnik  opierać się będzie na racjonalnej, adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oraz zmian struktury społecznej, nowoczesnej polityce społecznej, realizowanej w ramach szerokiej współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej.


Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2019 roku.


W celu wypełnienia ankiety należy:

  1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SRPS_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
  2. Zapisać ten plik na dysku.
  3. Wypełnić ankietę.
  4. Wypełnioną ankietę zapisać.
  5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
  6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-13 08:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 563 937