+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku


Strategia SR 

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy


Szanowni Państwo,

Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorządy gminne. Stanowi ona długookresowy program zawierający zbiór celów rozwoju gminy, określający kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym horyzoncie czasowym.
Potrzeba opracowania aktualnej Strategii Rozwoju naszej Gminy oparta była na wielu istotnych przesłankach. Jedną z najistotniejszych był wymóg dostosowania zapisów Strategii do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także fakt, iż perspektywa czasowa wcześniejszego dokumentu dobiegała końca. Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029 roku nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych przez gminne władze samorządowe. Dokument ujmuje również zapisy, które są wyzwaniem dla całej społeczności i wszystkich organizacji i instytucji działających na terenie naszej Gminy. Budowanie i rozwijanie aktywnych partnerstw lokalnych prowadzić może do realizacji wielu skutecznych działań prorozwojowych. Na terenie Gminy Chmielnik mamy wiele przykładów lokalnych organizacji społecznych aktywnie wpływających na nasze otoczenie. Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy. Jestem również przekonany, że dokument Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik pozwoli na jej zainicjowanie i systematyczne rozwijani. Jestem przekonany, że nowa Strategia jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Zaangażowanie reprezentantów samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego sprawiło, że dokument Strategii stanowi syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową. Jestem bardzo wdzięczny za udział i współpracę w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

mgr inż. Krzysztof Grad
Wójt Gminy Chmielnik

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.12.2019 r.


W celu wypełnienia ankiety należy:

  1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SR_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
  2. Zapisać ten plik na dysku.
  3. Wypełnić ankietę.
  4. Wypełnioną ankietę zapisać.
  5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
  6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 555 137