+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


autor: A.Ciura
Promocja II 

"Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była tym razem kwota  180 mln zł. O wsparcie mogły starać się gminy, a wysokość  dofinansowania (od 35 do 165 tysięcy złotych)zależała od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

W dniu 21.05.2020 r. Gmina Chmielnik złożył Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys.74 999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów  w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów i nauczycieli wsparcie jest skierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie pozyskano w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 74 999,92 zł, w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia wejście w życie  Umowy

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 39 uczniów/uczennic ze szkół w tym 25 z rodzin wielodzietnych (3+) i 12 nauczycieli otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

  • 11 laptopów – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce,
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielnik
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Cel główny projektu: Jest zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-15 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 720 082