+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Miasto Rzeszów udzieliło Gminie Chmielnik wsparcia w kwocie 200.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi


autor: M.Wdowik-Reczek
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 

Miasto Rzeszów udzieliło Gminie Chmielnik wsparcia
w kwocie 200.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

W tym trudnym dla nas czasie, gdzie w dniu 26.06.2020 roku powódź uszkodziła ponad 70 budynków mieszkalnych i przyniosła ogromne straty w infrastrukturze komunalnej (zniszczone drogi, mosty, budynki komunalne, sieć kanalizacyjna oraz uszkodzona oczyszczalnia ścieków) ogromnym wsparciem są przekazywane nam wyrazy solidarności i chęć niesienia pomocy.

Pomoc taką, jako pierwszy skierował do nas Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, gdzie z Jego inicjatywy Rada Miasta Rzeszowa w dniu 07.07.2020 roku podjęła uchwałę o wsparciu naszej gminy kwotą 200 tysięcy złotych. Środki pozwolą na sfinansowanie w części wydatków bieżących związanych z przywróceniem procesu przesyłania ścieków komunalnych tj. wymianę szaf sterowniczych, szaf złączeniowo-pomiarowych i pomp, gdyż główny kolektor sieci kanalizacyjnej przebiegający wzdłuż doliny rzeki, gdzie wystąpiła powódź uległ uszkodzeniu.

Bardzo dziękujemy za przekazane wsparcie dla Gminy Chmielnik.

Podziękowanie ustne za konkretną, okazaną pomoc miał okazje złożyć w dniu dzisiejszym Wójt Gminy – Krzysztof Grad, na spotkaniu w Rzeszowie w Ratuszu, Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Rzeszowa.

M. Wdowik-Reczek

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-15 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 720 089