+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki


autor: M.Czarnota
Mala architektura 02 
Mala architektura 03 
Mala architektura 01 

                        

Zakończono realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki”

Informujemy o zakończeniu ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji. W Borówkach oddano do użytku nowy obiekt rekreacyjno-sportowy. 

Przedmiotem przedsięwzięcia było zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. Miejsce wybrane na lokalizację projektu, to obszar przestrzeni publicznej wokół Domu Ludowego w Borówkach. Do tej pory wskazany wyżej teren był częściowo niezagospodarowany, dlatego też postanowiono zaprojektować obiekt, który będzie łączył w sobie zalety miejsca rekreacji, wypoczynku i atrakcji turystycznej.

Zakres inwestycji objął budowę mini siłowni zewnętrznej (2 urządzenia) i placu zabaw (4 urządzenia). Dopełnieniem projektu była budowa alejek z kostki, montaż ławek, montaż tablicy z informacjami turystycznymi, wykonanie ogrodzenia i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Obiekt przeznaczony jest  dla wszystkich grup wiekowych. Wyposażenie tak dobrano, tak aby spełniało wymagania norm bezpieczeństwa i posiadało wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczeniu urządzeń w terenie wzięto pod uwagę jego cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Dzięki realizacji operacji powstało  mini centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas mogą spędzać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt jest ogólnodostępny, wszyscy chętni mogą korzystać z niego nieodpłatnie.

Projekt uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 31 496,00 zł, co stanowi ok. 56% wartości przedsięwzięcia.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-01-12 20:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 008 916