+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


autor: L.Urbaś
CEEB dla wlaścicieli i zarządców 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój 37 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na wysłanie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 276