+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki - Błędowa Tyczyńska


autor: M.Czarnota
Pismo Jarzabki 

                                                          

"Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska zlokalizowanej na działce nr 3740 położonej w Chmielniku w km 0+000 -0+250"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 27.10.2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska zlokalizowanej na działce nr 3740 położonej w Chmielniku w km 0+000 -0+250”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i umożliwienie dostępu do obiektów dydaktycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska. Projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej nr Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska na długości 250 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, odcinkowe umocnienie rowów, remont przepustów, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego. Szerokość jezdni po przebudowie ma wynieść od 3,5 metra.

Termin realizacji operacji: listopad 2022 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-01-12 20:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 008 910