+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik - Nyklówka - Wola Rafałowska


autor: M.Czarnota
Pismo Nyklowka 

                          

"Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska w km 0+640 – 1+280"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 27.10.2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska w km 0+640 – 1+280”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 90 890,00 zł.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i skrócenie dojazdu do obiektów publicznych poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska. Projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska na długości 640 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej,  remont przepustów, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego.

Termin realizacji operacji: listopad 2022 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-01-12 20:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 008 881