+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Dostawa i montaż urządzeń grzewczych "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"


autor: M.Chuchla
Plakat - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

  • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne
  • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena ofertowa
1 ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k., 42-202 Częstochowa ul. Władysława Jagiełły 60  28 645 141,45 zł
2 Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 27 974 993,15 zł
3 INERGIS. S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa  26 794 429,37 zł

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena ofertowa
1 Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice  4 190 827,74 zł
2 LEVADA Sp. z o.o., ul. Lindego 17, 30-148 Kraków  4 355 719, 47 zł

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.
Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-04-14 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 365 787