+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie - ograniczenie zużycia wody


autor: P.Misiewicz
Apel 

Ogłoszenie - ograniczenie zużycia wody
 

W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które maja wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Chmielnik o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:

  • podlewania i zraszania trawników
  • podlewania ogródków i upraw
  • napełniania basenów
  • inne niż sanitarno-bytowe

Zastosowanie się do powyższego pozwoli zapewnić mieszkańcom dostawę wody do celów sanitarno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Niezastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.

 

Wójt

Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 503