+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Obowiązek nauki


autor: S.Litwin
Obowiązek nauki 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT - OBOWIĄZEK NAUKI

Rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.
Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.kasa@chmielnik.pl 

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Chmielnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6, tel. 17 22 96 608.


Załącznik (OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU NAUKI)

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 478