+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2020 Informacja o zakończeniu przetargu


autor: A.Czarnota
 
PM.6840.1.2020

Chmielnik, 03.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik. 

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego, który odbył się w dniu 03.02.2021 r. w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

  1. Przetarg obejmował nieruchomość składającą się z działki o nr ewid. 1891 o pow. 0,28 ha i 1906 o pow. 0,16 ha położoną w Chmielniku, KW RZ2Z/00008297/7.
  2. Cena wywoławcza wynosiła: 108400 zł
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 4
  4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
  5. Najwyższa zaoferowana cena wyniosła: 109490 zł
  6. Nabywca nieruchomości: Grzegorz Synoś

Ogłoszenie zamieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku na okres 7 dni.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-03-20 11:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 324 199