+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6845.1.2020 Nieruchomości przeznaczone do najmu


autor: A.Czarnota

Chmielnik, 20 maja 2020 r.

PM.6845.1.2020

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, przeznaczonych do najmu

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

0002 - Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

2377

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej

Księga wieczysta

RZ2Z/00047468/2

Pow. nieruchomości w ha

0,11 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Bi – 0,11 ha

Przeznaczenie nieruchomości

działalność handlowo - usługowa

Wysokość czynszu na m-c, netto

2622,50 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy)

Informacja z MPZP

brak planu zagospodarowania

Obszary chronione

brak

Warunki płatności

czynsz płatny miesięcznie w terminie 14 dni od wystawienia faktury

Zasady aktualizacji czynszu

nie częściej niż raz w roku

Obciążenia nieruchomości

brak

Inne informacje

najem wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku,
do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 21.05.2020 r. do 11.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 620 401