+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.2.2016 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


PM.6840.2.2016

Chmielnik, 15 czerwca 2016 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 27 lipca 2016 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

Lp.

1.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości,
działka nr

892

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, zakrzaczona, bez dojazdu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,74

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko –PsIV -0,40 ha, Grunty rolne – R – IVa – 0,23 ha, Łąka IV – 0,08 ha , Lzr – zakrzaczenia na gruntach rolnych PsIV – 0,01 ha , Lzr/R-IVa – 0,02 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

20 422 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

2 000,00

Minimalne postąpienie w zł

210,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 22 lipca 2016 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, dowodu potwierdzającego prawo do reprezentowania.

 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  - żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  - osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 5. Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl oraz w prasie www.infopublikator.pl w dniach od 15.06.2016 r. do 27.07.2016 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 555 173