+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.2.2016 Ogłoszenie o wynikach III przetargu nieograniczonego


PM.6840.2.2016

Chmielnik, 08.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik. 

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego, który odbył się w dniu 08.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

  1. Przetarg obejmował nieruchomość składającą się z działki o nr ewid. 892 o pow. 0,74 ha położoną w Woli Rafałowskiej, objętą KW RZ2Z/00043688/2
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15 000 zł
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : brak
  4. Najwyższa zaoferowana cena wynosiła: brak ofert
  5. Nabywca nieruchomości: brak

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku na okres 7 dni.

 

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 555 147