+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2016 Ogłoszenie o wynikach III przetargu nieograniczonego


PM.6840.1.2016

Chmielnik, 09.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik. 

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego, który odbył się w dniu 09.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

  1. Przetarg obejmował nieruchomość składającą się z działki o nr ewid. 433 o pow. 0,1967 ha położoną w Błędowej Tyczyńskiej, objętą KW RZ2Z/00043079/0
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 40 000 zł
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
  4. Najwyższa zaoferowana cena wynosiła: 40 400 zł
  5. Nabywca nieruchomości: P. Ewelina Dobrowolska

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  i stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku na okres 7 dni.

 

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-05-26 12:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 520 123