+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.4.2019 Informacja o zakończeniu przetargu


 
PM.6840.4.2019

Chmielnik, 22.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik. 

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego, który odbył się w dniu 22.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

  1. Przetarg obejmował nieruchomość składającą się z działki o nr ewid. 1866/2 o pow. 0,1331 ha położoną w Błędowej Tyczyńskiej.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 49000 zł
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
  4. Najwyższa zaoferowana cena wynosiła: 49490 zł
  5. Nabywca nieruchomości: AJ Deweloper Profibud Sp. z o.o Sp. k.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku na okres 7 dni.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-08-11 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 587 683