+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zakończona przebudowa dróg gminnych w Zabratówce i Błędowej Tyczyńskiej


autor: M.Czarnota
Droga 01 
Droga 02 
Droga 03 
Droga 04 
Droga 05 
Droga 06 
Droga 07 
Droga 08 

Zakończona przebudowa dróg gminnych w Zabratówce i Błędowej Tyczyńskiej

W maju zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka km 0+284 – 1+185”. Jest to największa inwestycja drogowa w historii naszego samorządu. Przebudowano dwie drogi gminne w miejscowości Zabratówka i Błędowa Tyczyńska na łącznym odcinku 3742 m. Obie drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny, który przecina cały obszar miejscowości Zabratówka i cześć miejscowości Błędowa Tyczyńska.

Zakres robót obejmował: modernizację nawierzchni jezdni, lokalne poszerzenia jezdni, wykonanie mijanek, remont przepustów, przebudowę skrzyżowań, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego oraz odmulenie i odcinkowe umocnienie przydrożnych rowów. Poszerzona jezdnia ma teraz minimum 4,0 m szerokości (maksymalnie 5,0 m). W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego na najbardziej niebezpiecznych odcinkach (wysokie skarpy, przepusty) zostały zamontowane bariery energochłonne. Wykonana nawierzchnia bitumiczna (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna, geosiatka) zapewni trwałość i odporność na wody opadowe, a jednocześnie zwiększy jej nośność i komfort jazdy. Jednocześnie została podniesiona nośność drogi, która pozwoli na ruch pojazdów ciężarowych.

Gmina Chmielnik w celu wsparcia przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja w wysokości 1 136 218,00 zł, która pokryła 70% kosztów robót budowlanych. Wykonawcą inwestycji była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6. Wartość całego zadania wyniosła 1 591 169,36 zł.

Przebudowane drogi będą służyły mieszkańcom naszej gminy, efekty pracy drogowców pozwoli na bezpieczną i komfortową komunikację, zarówno kołową, jak i pieszą. Uzyskana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych była dużym wsparciem dla Gminy Chmielnik, bez której realizacja inwestycji nie byłby możliwa. Widząc pozytywne rezultaty przedsięwzięcia, samorząd zdecydował o przygotowaniu następnych dużych projektów drogowych, które będą mogły być zrealizowane w ramach w/w funduszu.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 622 418