+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego


Tablica 

Remont mostu w Błędowej Tyczyńskiej

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 196 314,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 245 393,17 zł

Nazwa projektu „Remont mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108269R Błędowa Tyczyńska – Zawodzie w km 1+167”.

Opis projektu: Celem zadania jest gruntowny remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 1 0 8269 R Błędowa Tyczyńska – Zawodzie. Zakres robót obejmuje: remont skrzydeł mostu, wykonanie nowych gzymsów, montaż bariero – poręczy, odbudowę nawierzchni jezdnej mostu z masy bitumicznej. Zaprojektowano również wykonanie umocnień korpusu drogi i mostu koszami siatkowo – kamiennymi. Dodatkowo przewidziano odbudowę drogi - dojazdu do mostu, która ma być wykonana z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa.  Most został uszkodzony podczas czerwcowej powodzi i od tej pory był zamknięty dla ruchu kołowego. Roboty budowlane zostaną  wykonane do 30 grudnia bieżącego roku. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy przysiółka „Zawodzie” zostaną skomunikowani z centrum miejscowości i droga powiatową.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-03-20 11:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 324 174