+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych


autor: L.Urbaś

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z powyższym zamieszczamy wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

 1.

„OSAK” Marcin Osmyk

ul. Armii Krajowej 42
36-030 Błażowa

folia odpadowa, sznurek,

 537-300-539

 2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

opony rolnicze

 014-680-87-24

3.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o.

PSZOK w Błażowej

36-030 Błażowa

ul. Myśliwska 9

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

017-230-14-44

Jednocześnie przypominamy, że folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 tejże ustawy koszy gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Zatem rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-21 10:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 645 461