+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPOADAMI KOMUNALNYMI


autor: L. Urbaś

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPOADAMI KOMUNALNYMI


Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 pokój nr 37 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Deklaracja do pobrania w pliku PDF <<druk deklaracji>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 723 771