+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OR.524.11.2021 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy


autor: A.Tereszkiewicz

Chmielnik; 22.02.2021 r.

OR.524.11.2021

Rada Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Otrzymują:
1. Oferent;
2. A/a.


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w pliku PDF
<< Sprawozdanie.pdf (Plik pdf 2,62 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 226