+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OBOWIĄZEK NAUKI - KOMUNIKAT DO RODZICÓW


autor: A.Ciura

OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży
w wieku 15-18 lat

Rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.r.sitarz@chmielnik.pl

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Chmielnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6,  tel.  17 22 96 608.


Załącznik (oświadczenie)

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 523