+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu


autor: M.Jawoeska

Chmielnik, 27.10.2022 r.

URZĄD GMINY CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK 50

KE.611.1.2022

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych obrębu ewidencyjnego Błędowa Tyczyńska i Chmielnik.

Informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów, sporządzonych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie następujących obrębów ewidencyjnych: Błędowa Tyczyńska, Chmielnik.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 4 ustawy o lasach będą one stanowiły podstawę do naliczenia podatku leśnego.

W dniach od 28.10.2022 r. do 27.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Chmielnik, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych I piętro pokój 21, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:15 – 15:15 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, tj. w terminie do 26.01.2023 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie wyłożonych projektów.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę KRAMEKO sp. z o. o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Wyznaczony został termin konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej właścicieli z pracownikiem firmy KRAMEKO na dzień 14.11.2022 r. w godz. 11:00 – 14:00.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 427