+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


Realizując rekomendacje Głównego Lekarza Weterynarii, Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w związku z dynamicznie rozw1JaJącą się sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim - kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród hodowców trzody chlewnej na temat afrykańskiego pomoru świń oraz metod bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, poprzez zaproponowanie terminu szkolenia, udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz poinformowanie jak najszerszej grupy hodowców na terenie Państwa gminy.

Celem ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie (606940579) lub lek. wet. Moniką Zaniewicz (178521245).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie w załączeniu przekazuje:

 • ulotkę informacyjną dotyczącą wymagań bioaskuracyjnych przy prowadzeniu chowu/hodowli trzody chlewnej, opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii
 • informacje dotyczącą obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej z prośbą o rozdysponowanie ich wśród rolników, producentów trzody chlewnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ulotka dostępna jest pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Bioasekuracja-o-czym-nalezv­pamietac/idn:1415

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie ul. War szawska 12, 35-205 Rzeszów tel.: (1 7) 852-12-45, fax: (1 7) 852-12-44, e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl http://bip.piwrze.pl

Plakat SZM 

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe

Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn:

 • W wielu 15-29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • 4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne  ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Agata Bliźniak - Specjalista ds. wsparcia

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 24 września -3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.

Proszę o rozpowszechnienie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

W załączeniu komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/ s w Krośnie, ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl  
http://wiw.krosno.pl

Plakat JGO 2020 

PODR w Boguchwale zaprasza w dniach 3 i 4 października 2020 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje XV Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania oraz IV Ogólnopolską Wystawą Królików w dniach 3 i 4 października PODR Boguchwale.

Katarzyna Bąk
specjalista ds. grafiki komputerowej i promocji
Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

+48 17 87 01 584

Konkurs 

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"

Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność? Strona Mam Plon (https://mamplon.pl) organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku! Zapraszamy do wzięcia udziału.

Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:

 • PIOSENKA
 • WIERSZ
 • LEGENDA/OPOWIEŚĆ/DOWCIP

Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie: https://www.facebook.com/groups/mamplon

Więcej informacji na stronie: https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

Plakat sprzedaż sadzonek 

Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów

W związku z  jesienną sprzedażą sadzonek drzew i krzewów na terenie szkółki leśnej Świerczowie, Nadleśnictwo Kolbuszowa udostępnia cennik.

W załączeniu plakatem.  

 

Marcin Pliżga

p.o. Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu

Nadleśnictwo Kolbuszowa

Tel.667-800-095, 17-581-21-31

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję online
„PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
21.09.2020 godz. 11:00

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie: https://www.mojeppk.pl/szkolenia/konferencje-wojewodzkie-ppk.html.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 szkolenie będzie prowadzone w formule online.


Marta Damm-Świerkocka
Biuro Marketingu

e: marta.damm-swierkocka@pfrportal.pl
tel: 729 059 681

Plakat Spartakiada Piłkarska w ekologicznym mikroregionie Dolina Strugu 

Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie zaprasza na turniej "Spartakiada Piłkarska w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu", którego partnerem jest Gmina Chmielnik.

Zapraszamy na II edycję Spartakiady Piłkarskiej w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu:

12 września br.
godz. 9:00-15:00
Stadion sportowy w Borku Starym

Do zobaczenia!

Gabriela Mucha 
tel. 512 584 554

Kierunek Kariera 

W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek-kariera zawodowa”  Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

 • Umieszczenie informacji o projekcie na stronie urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, bądź w innych miejscach do tego wyznaczonych w Państwa instytucji
 • Przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

Ma to na celu dotarcie do jak największej ilości osób z grupy docelowej projektu.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkujących  województwo podkarpackie,
 • niepracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub cywilnoprawną lub odchodzących  z rolnictwa
 • nie uczących się i o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • bez doświadczenia zawodowego
 • nieposiadających własnych środków na podniesienie kwalifikacji
 • niepełnosprawnychKontakt z biurem projektu „Kierunek-kariera zawodowa”:
 • Dla uczestników projektu zapewniamy szkolenie i staż.

Współpraca przy promocji projektu przyczyni się do realizacji celów, poprawy jakości życia, zatrudnienia ludzi młodych i będzie to działanie na rzecz dobra wspólnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Agata Chmielewska
Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września  2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia:

– 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

– 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru –  200 000,00 zł

Wysokość kwoty pomocy – min. 5 000,00 zł – max. 150 000,00 zł


Pełna treść informacji oraz załaczniki na stronie Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

2. Kształtowanie: http://liderds.ostnet.pl/?p=1677

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

 • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł
 • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
 • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego – limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.


Pełna treść informacji oraz załaczniki na stronie Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

1. Granty: http://liderds.ostnet.pl/?p=1683

Plakat Uniwersytet Samorzadnosci 

Startuje "Uniwersytet Samorządności" – bezpłatne szkolenia o tematyce samorządowo-obywatelskiej dedykowane Aktywnym Obywatelom powiatu rzeszowskiego!

Lokalni liderzy i animatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkinie KGW, pracownicy instytucji kultury i oświaty oraz radni, sołtysi, rady sołeckie – wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy działają lub pragną rozpocząć działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Z myślą o Waszych potrzebach i licznych dylematach związanych z działalnością społeczną, kulturalną, oświatową, ect., powstał projekt „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”.

Projekt realizowany jest w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Jego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności pracy w lokalnym środowisku, dostarczenie odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii, wymiany doświadczeń oraz metod pracy i dobrych praktyk.

W ramach projektu, na przełomie sierpnia i września br., przeprowadzimy cykl szkoleń, m.in.:

 • "Seminarium dla radnych, sołtysów i aktywnych obywateli"
 • "Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, sporządzanie wniosków, realizacja projektów oraz sprawozdawczość"
 • "Organizacja zebrań wiejskich, zajęć, imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii”,
 • "Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych",
 • "Zasady prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej".

Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej (w Domu Kultury w Palikówce, nr 258) oraz zdalnej.
Zapisy: tel. 17 23 00 200, e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

Harmonogram szkoleń i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl/uniwersytet

Szkolenia przeprowadzi Fundacja Przestrzeń Lokalna, która specjalizuje się w animacji środowiska lokalnego, jest także operatorem ogólnokrajowych programów grantowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Działaj Lokalnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na szkoleniach!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję rąk w czasie szkoleń.

Koordynator projektu:

Georgina Giedlarowiec, inspektor ds. promocji i współpracy z NGO
Tel. 17 23 00 212 | e-mail: g.giedlarowiec@gminakrasne.pl
URZĄD GMINY KRASNE
36-007 KRASNE 121, PODKARPACKIE
Tel. 17 23 00 200 |e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl | www: www.gminakrasne.pl |bip: www.gminakrasne.pl/bip

Plakat konkursowy

Plakat dotyczy ogłoszonego przez KRUS Ogólnopolskiego Konkursu Testowego dla rolników. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
Więcej informacji można uzyskać na stronie :  https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/sprawdz-swoja-wiedze-na-temat-bezpieczenstwa-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bez-wychodzenia-z-domu/

Agata Borcz
Starszy specjalista
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

Odstąpienie od realizacji projektu:
„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy”
KOTŁY NA EKOGROSZEK

Uwaga! W dniu 03.08.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 13), w którym zawarto informację o odstąpieniu od realizacji projektu „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy” KOTŁY NA EKOGROSZEK.
Powyższa decyzja jest wynikiem bardzo małego zainteresowania mieszkańców Gmin ROF ubieganiem się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego projektu.

Plakat konkursowy bazarek 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Konkurs nosi tytuł "Na bazarku w dzień handlowy, takie słyszy się rozmowy… - co produkt lokalny mówi o sobie?"

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: przedszkolaki do 6 lat,

II grupa: klasy 0 — III szkoły podstawowej,

III grupa: klasy IV — VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest promowanie podkarpackiego e-bazarku, zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia, pobudzenia ciekawości dziecięcej co do tematyki produktu lokalnego, popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznej żywności oraz jej znaczeniu, popularyzowanie wiedzy dotyczącej lokalnych wyrobów, rękodzieła i agroturystyki, rozbudzenie wrażliwości estetycznej, pobudzenie i kształtowanie wyobraźni, rozwijanie samodzielności i kreatywności.

Katarzyna Bąk
referent ds. grafiki komputerowej i promocji
Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

+48 17 87 01 584

Gabinet do zabiegów 
Gabinet do zabiegów 

Zabiegi rehabilitacyjne w GOZ Hyżne

Informacja dotyczącą wolnych terminów na zabiegi rehabilitacyjne w GOZ Hyżne (wolne terminy już na sierpień 2020 r.).

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Chmielnik mogą korzystać z powyższych zabiegów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Katarzyna Tokarz
Specjalista ds. marketingu

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 850 90 65
tel. kom. 575 823 775
e-mail: katarzyna.tokarz@zoz2.pl

PRZYSTANEK WŁASNA FIRMA 

Projekt pn. "PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA"

Podstawowe informacje o projekcie oraz plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • Kobiety,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Małgorzata Nowak
Specjalista ds. wsparcia

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dla dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Kasę. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Bogdana Ryznar - Dyrektora OR KRUS w Rzeszowie

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez KOWR Konkursie. Podkarpacie ma wiele wspaniałych produktów żywnościowych i krajobrazów związanych z rolnictwie, które warto wyeksponować.

Regulaminem konkursu w pliku PDF.

Konkurs Logo 

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Informacji o konkursie (link poniżej).
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’a MEDIACJA na facebook’u https://www.facebook.com/mediacja.gov/, na którym, poza zamieszczaniem informacji o bieżących działaniach wydziału, relacji z organizowanych przez nas konferencji i wydarzeń, regularnie publikujemy ciekawe posty o tematyce mediacji.

ADRIANNA AFTAŃSKA
Sekretarz
Wydział do spraw Mediacji
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Grafika 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Informacja
dot. możliwości zbadania wody pochodzącej ze studni przydomowych.

Informacja w pliku PDF

Uprzejmie informuję, że Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Historyczny mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”, w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotycznoedukacyjne wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godziny 16.15.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., jej znaczenia dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację ww. zadań MON zaplanował w sumie 1 500 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalnym mediom.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2020/WD/DEKiD

Logo OKI 

Szkodliwe treści, czyli co czyha w Internecie

Internet jest niesamowitym narzędziem. Szczególnie w dobie epidemii koronawirusa umożliwia nam kontakt z najbliższymi, oferuje możliwość pracy zdalnej, dokonywania zakupów, załatwiania spraw w urzędach, ale także kontynuowanie nauki dla naszych dzieci. Często jednak po zakończeniu lekcji (a czasem nawet w ich trakcie) dzieci i młodzież zostają w Internetowym świecie. Niestety oprócz ogromu możliwości, pozytywnych i edukacyjnych materiałów Internet jest pełen szkodliwych treści.

Szkodliwe treści czyli jakie?

Za treści szkodliwe uważa się takie informacje, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny, poznawczy czy społeczny dzieci i młodzieży. Są to przede wszystkim:

 • Treści pokazujące przemoc – są to np. zdjęcia, filmy obrazujące przemoc fizyczną i psychiczną, znęcanie się nad zwierzętami;
 • Treści promujące szkodliwe zachowania – zalicza się tutaj zachęcanie do samookaleczania się, samobójstw, zażywania substancji aktywnych i innych szkodliwych dla zdrowia zachowań np. restrykcyjne odchudzanie się;
 • Treści o charakterze dyskryminacyjnym – wszelkie przekazy promujące stereotypy, wrogość a nawet nienawiść;
 • Treści pornograficzne – materiały dostępne bez ostrzeżeń, promowanie dewiacyjnych zachowań seksualnych oraz przedstawianie wykorzystywania dzieci;
 • Fake news – fałszywe wiadomości publikowane w celu korzyści np. finansowych, politycznych, świadomie manipulujące i wprowadzające w błąd odbiorców;
 • Patostreamy – relacje transmitowane na żywo w Internecie prezentujące zachowania powszechnie uważane za nieakceptowalne np. libacje alkoholowe, przemoc domową, agresywne zachowania.

Wpływ szkodliwych treści na rozwój dzieci i młodzieży

Niebezpieczne treści negatywnie wpływają na przebieg rozwoju emocjonalnego, poznawczego oraz społecznego. To jak silnie mogą oddziaływać na daną osobę zależy od wielu czynników. Wpływa na to nie tylko treść, ale także wiek, sytuacja życiowa, osobowość, środowisko. Ta sama treść może u jednej osoby wywołać jedynie dyskomfort czy oburzenia, a u innej przyczyni się do większych szkód psychicznych. Dziecko spotykające się w Internecie z przemocą może uczyć się agresywnych postaw wobec innych oraz przejawiać niższą wrażliwość na krzywdę. Obrazy takie mogą także wywoływać lęk i niepokój. Szkodliwe treści sprzyjają demoralizacji oraz wpływają na pojawienie sie zachowań ryzykownych i antyspołecznych. Nastolatkowie, którzy wykazują chęć akceptacji i uznania w grupie rówieśniczej mogą powielać zaobserwowane w Internecie zachowania między innymi dla zdobycia popularności. Czas dojrzewania to okres poznawania świata, eksperymentowania, dlatego młodzi ludzie łatwiej podejmują niebezpieczne zachowania, w tym zachowania autodestruktywne. Dużą rolę odgrywają też przekazy z wyidealizowanym wizerunkiem. Bezgraniczna wiara w treści i informacje, brak umiejętności ich weryfikacji może prowadzić do ogólnego pogorszenia nastroju, braku poczucia bezpieczeństwa co wpływa z kolei na budowanie samooceny i wypacza obraz rzeczywistości. Świat będzie odbierany wtedy jako niebezpieczny i niezrozumiały. Szczególnie szkodliwy wpływ na dzieci mają napotykane w Internecie treści pornograficzne. Prezentują często niewłaściwe a wręcz szkodliwe zachowania, które mogą mieć negatywne skutki np. uzależnienie od pornografii, wykształcenie postawy uprzedmiotowiania drugiej osoby czy podejmowanie seksualnych zachowań ryzykownych. Ponadto treści pornograficzne mogą zaburzać u nastolatków wzorce wyglądu, powodować kompleksy i obniżać samoocenę.

Jak chronić przed szkodliwymi treściami

 • Towarzysz dziecku w Internecie – można wspólnie spędzać czas również w Internecie. Zawsze należy jednak pamiętać by proponowane aktywności były dostosowane do wieku i rozwoju dziecka;
 • Pamiętaj o zasadach – ustal zasady korzystania z Internetu. Warto zwrócić uwagę na czas jaki spędzi dziecko w sieci i na rodzaj aktywności. Trzeba pamiętać również o rozmowie o tym, czego nie należy publikować w Internecie;
 • Zabezpiecz sprzęt – możesz skorzystać z ofert narzędzi kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj też by gry komputerowe były dostosowane do wieku;
 • Rozmawiaj – pokaż dziecku, że interesujesz się tym jak spędza ono czas w Internecie, co lubi i co go interesuje. Kiedy dziecko będzie ufać rodzicowi opowie również o tym, kiedy spotka się ze szkodliwymi treściami w Internecie. Wtedy nie krytykuj i nie obwiniaj dziecka za to co zobaczyło, bo możesz spowodować, że przy kolejnym zdarzeniu nie powie o tym. Pamiętaj by nie tylko straszyć zagrożeniami w sieci, ale pokazywać też pozytywną stronę. Ucz także dystansu i krytyki wobec tego co dziecko zobaczy lub przeczyta;
 • Reaguj – w przypadku, kiedy dowiesz się, że dziecko miało kontakt z niebezpiecznymi treściami przede wszystkim nie panikuj. Porozmawiaj z nim o tym, dowiedz się w jakich okolicznościach to się stało. Sprawę możesz zgłosić do administratora strony, skorzystać z systemu zgłaszania nadużyć niektórych serwisów np. Youtube czy Facebooka. Możesz też skorzystać z platformy Zgłosto.

#ZglosTo

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęli kampanię społeczną przeciwko szkodliwym treściom w Internecie. Zachęcają do zgłaszania niepokojących treści, które napotykamy w sieci. Właśnie dla tych, którzy chcą reagować została uruchomiana platforma zgłosto. Na stronie pojawiają się cztery pytania ankietowe.

Po ich wypełnieniu system prezentuje najlepszy sposób reakcji np. w formie gotowych formularzy zgłoszenia zdarzenia do prokuratury. Autorzy kampanii zwracają również uwagę  na to z jakimi formami szkodliwych treści możemy mieć do czynienia oraz wskazują na ich negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Najmłodsi mogą uzyskać poradę jak porozmawiać o tym co napotkały w Internecie z zaufanym dorosłym.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie


Źródła

ZUS 

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmuje działania w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

O pomoc, mogą zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia.

Istnieje możliwość, złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności bieżących składek, o  rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od  stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Doradca:

 • zapewnia klientom pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, poprzez wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i  objaśnienie aktualnych druków i formularzy,

 • pomaga wypełnić· oświadczenia niezbędnych do rozpatrzenia wniosku,

 • proponuje najdogodniejszą formę uregulowania zobowiązań, dostosowaną do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, a także wysokości zadłużenia,

 • nawiązuje kontakt telefoniczny lub mailowy z dłużnikami.

Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl

Kontakt z Doradcą w sprawie ulg i umorzeń

Oddział ZUS w Rzeszowie Siedziba Oddziału w Rzeszowie (17) 867 50 30, (17) 867 50 76
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Mielcu 502 006 910
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Stalowej Woli (15) 843 39 23
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przemyślu 502 006 072
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przeworsku 502 006 918

Zarząd Dróg Powiatowych

Informacja o zamkniętych drogach powiatowych.

Informacja w pliku PDF

Ćwiczenia wojskowe szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Silami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Ponadto uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o odbycie szkoleń oraz udziału w samych szkoleniach!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie. W sprawie ćwiczeń żołnierzy rezerwy pod telefonem 261 156 106, natomiast w sprawie służby przygotowawczej : 261 156 119

Strona internetowa WKU w Rzeszowie:

www.wkurzeszow.wp.mil.pl

Plakat POGRANICZE 

Konkurs fotograficzny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego ogłasza konfurs fotograficzny pod nazwą "Pogranicze w obiektywie" w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020".

W załączeniu:

 • Plakat.
 • Informacja o konkursie.
 • Regulamin.

Anna Gerlicka
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 283 11 80
e-mail: anna.gerlicka@powiat.rzeszow.pl

Logo OKI 

Przemoc domowa w dobie epidemii

Koronowirus wymógł istotne zmiany w życiu całego społeczeństwa. Zostały zamknięte placówki edukacyjne, miejsca pracy, kina itp. Nałożone zostały różne zaostrzenia podczas robienia zakupów, spacerów. Wszystkich zachęca się do pozostania w domu. I chociaż ostatnimi czasy następuje rozluźnianie niektórych zaostrzeń np. otwarcie galerii, przedszkoli to sporo ograniczeń zostało i wiele osób oraz rodzin przebywa w ścisłych kwarantannach. Niestety dla niektórych jest to duże wyzwanie.  To szczególnie ciężki czas dla tych, dla których dom wcale nie jest najbezpieczniejszym miejscem, czyli osób i dzieci, które właśnie w czterech ścianach są ofiarami przemocy domowej.

Doniesienia medialne z Chin, Niemiec czy Włoch pokazują, że narzucone ograniczenia powodują, że zjawisko przemocy domowej znacznie przybrało na sile. Problem ten nie omija także naszego kraju.

Jaki rodzaj przemocy mogą doświadczać ofiary?

Czas epidemii sprzyja występowaniu przemocy. Ofiary mogą doświadczać każdego z rodzajów przemocy, czyli:

 • Przemoc fizyczną – intencjonalne działanie z użyciem siły naruszające nietykalność cielesną. Powoduje uszkodzenie ciała lub niesie takie ryzyko. Są to zachowania takie jak: uderzanie, kopanie, popychanie, podduszenie, policzkowanie, szarpanie za włosy itp.
 • Przemoc psychiczną – naruszanie godności drugiej osoby i zadawanie cierpień psychicznych poprzez np. wyśmiewanie, obrażanie, znęcanie się, poniżanie, stosowanie gróźb, oczernianie,  itp. Przemoc psychiczna nie zostawia widocznych śladów na ciele przez co jest trudniejsza do wykrycia. Często towarzyszy przemocy fizycznej i niesie za sobą równie poważne skutki.
 • Przemoc seksualną – zmuszanie do niechcianych zachowań mających na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych sprawcy. Można tutaj zaliczyć m.in. gwałt, molestowanie, obmacywanie, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, zmuszanie do współżycia z innymi osobami itp.
 • Przemoc ekonomiczną – używanie pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy ofiary. Ma na celu uzależnienie finansowe i sprawowanie kontroli przez sprawcę. Może przejawiać się w następujących zachowaniach: ograniczanie dostępu do środków finansowych, niełożenie na utrzymanie rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, sprzedawanie rzeczy, okradanie, zaciąganie kredytów bez wiedzy współmałżonka itp.
 • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony najbliższych. Dotyczy najczęściej dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Przejawia się jako zaniedbanie potrzeb żywieniowych, medycznych, higienicznych i psychicznych np. niedostarczanie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, niewłaściwa opieka, narażenie na niebezpieczeństwo, ograniczanie dostępu do kuchni czy łazienki.

Dlaczego sprawcom przemocy sprzyja izolacja?

Sprawcy przemocy wykorzystują do manipulacji wiele mechanizmów psychologicznych mających na celu dominację i kontrolę nad ofiarą. Jednym z nim jest zjawisko prania mózgu, czyli systematyczne wpływanie na myślenie, poglądy, uczucia i postawy drugiej osoby. Najczęściej używane metody prania mózgu to poniżanie, degradacja, groźby, demonstracja wszechmocy, sporadyczne okazywanie pobłażliwości, a także izolacja.

Izolacja polega na stopniowym odcinaniu osoby od kontaktów z innymi. Sprawca krytykuje rodzinę, złości się gdy ofiara spotyka się ze znajomymi lub rozmawia przez telefon. Pod wpływem nieustannych nacisków dręczone osoby rezygnują całkowicie z kontaktów z innymi, a nawet porzucają pracę. W ostateczności ofiara zostaje odcięta od pomocy z zewnątrz. Podobnie w dobie epidemii ograniczone kontakty z innymi ludźmi, praca zdalna, przebywanie na opiece nad dziećmi, wpływa na odcięcie ofiar przemocy od świata zewnętrznego i bezpośredniego szukania wsparcia czy pomocy.

Izolacja, strach, ciągła niepewność oraz napięta atmosfera wpływa na zachowanie agresywne wśród osób dorosłych, które z czasem mogą skutkować pojawieniem się przemocy. Izolacja oddziałuje też bezpośrednio na sprawców przemocy, którzy już wcześniej znęcali się nad swoimi rodzinami. Przemocnicy są sfrustrowani ograniczeniami, a zarazem stają się bardziej zuchwali, gdyż są przekonani o tym, że są bezkarni a ich czyny w obecnym czasie nie wyjdą na jaw.

Zmiany w prawie

30 kwietnia Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową. Na jej mocy sprawcy przemocy domowej będą natychmiast odseparowani od swych ofiar. Nowe regulacje przewidują, że sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników będzie musiał opuścić wspólne mieszkanie. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywać przez

14 dni. Sąd będzie mógł przedłużyć ten okres na wniosek ofiary. Policja będzie też mogła wydać wobec przemocnika zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz kontrolować czy zakaz ten jest stosowany.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacjach bezpośredniego narażenia zdrowia i życia należy wzywać Policję dzwoniąc pod nr 997 lub numer alarmowy 112. Istnieje też wiele infolinii, gdzie można uzyskać pomoc np. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02 czy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111.

Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją mogą skorzystać z telefonicznego specjalistycznego wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie pod nr telefonu 519-585-636 w pon 8-16, wt-pt 12-20 oraz pomocy w sprawach prawnych pod nr telefonu 519-585-761, a także uzyskać porady w sprawach dotyczących przemocy od pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie dzwoniąc na nr 518-736-839 oraz otrzymać wsparcie psychologiczne pod nr 885-696-640.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Źródła:

Rekawiczki KWADRAT-MZ PIS 
Mycie rak kwadrat MZ 
Dezynfekcja rak MZ 
Maseczka-MZ PIS 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
Tel.· +48 17- 854-19-09;10;36;69 faks wew. 110
psse.rzeszow@pis.gov.pl, www.psserzeszow.pl

Rzeszów, 26 maja 2020 r.

Znak sprawy: PSE.410.1.18.1.253.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła w załączeniu wytyczne oraz instrukcje z dnia 25 maja 2020 r. MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa zalecane jest przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii wdrożenie i stosowanie rekomendacji wymienionych w załączniku do pisma zawierających: procedury zapobiegawcze (zapewnienie transportu i warunków kwarantanny), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa oraz procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika. Rekomendacje zawierają zobowiązania pracodawcy oraz obowiązki pracownika, który po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej zostaje poddany 14-dniowej kwarantannie na terenie gospodarstwa.

Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny informuje, że Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonywania u pracowników sezonowych badań PCR w kierunku SARS-CoV-2 w punktach drive - thru - w załączeniu schemat „Pobieranie wymazów „z samochodu" u osób z kwarantanny w „drive-thru".

 

Załączniki:

 1. Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2, Warszawa, 25.05.2020 r.,
 2. Schemat "Pobieranie wymazów "z samochodu" u osób z kwarantanny w "drive - thru".

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że nabór wniosków przystąpienia do projektu dla odbiorców indywidualnych zostaje wznowiony i trwać będzie od 25 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Dla odbiorców zbiorowych nabór wniosków rozpocznie się również 25 maja i potrwa do 31 lipca 2020 r.

W naszej gminie wdrożone zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi złożenie wniosku możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy Urzędu. Numery telefonów, pod którymi można uzgodnić termin złożenia wniosku – 17 23 04 048, 17 229 66 09

Link, pod którym można znaleźć bieżące informacje o projekcie  wraz z dokumentacją
https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Portal IRZ 

Informacja o możliwości korzystania przez rolników z Portalu IRZ Plus

Z wyrazami szacunku

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Informacją o podstawowych obowiązkach posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Izabela Kulaga - Główny Specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Nabor 

Informacja o naborze wniosków dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl
FB @PodkarpackiARiMR

Plakat-podkarpacki e-bazarek 

Można już korzystać z serwisu Podkarpacki e-bazarek.

Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Partnerami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w tym przedsięwzięciu są m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, a także lokalne media.

Działalność serwisu należącego do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale to pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”. Podkreślić należy, że zainteresowanie Podkarpackim e-bazarkiem cały czas wzrasta. Odpowiadając na oczekiwania klienta, dodajemy coraz to nowe rozwiązania umożliwiające sprawniejsze posługiwanie się stroną. 

Linku: https://podkarpackiebazarek.podrb.pl/

Informacja o wprowadzonych zmianach w prowadzonych naborach.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl
FB @PodkarpackiARiMR

UWAGA!

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wstrzymuje się nabór wniosków w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kolejny okres tj. do dnia 22.05.2020 r.

Informacja dla Mieszkańców w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Magdalena Ruman

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90
biuro@rof.org.pl

Specustawa 

Przewodnik dotyczącego tzw. Specustawy Funduszowej

Przewodnik ma za zadanie przybliżyć zagadnienia Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. mającej ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

Link do udostępnienia informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/gpirzeszow/posts/2872551719498697

Link do umieszczenia przewodnika na stronie internetowej: http://fundusze.podkarpackie.pl/attachments/article/1820/Specustawa%20funduszowa%20-%20Przewodnik.pdf?fbclid=IwAR2TpP-jt4Q-BFaAy11XTuX8hwGA_2Jd7SYL6Gos9Ot6kTsXTzdua2N19-M.

Angelika Kisiel
Specjalista ds. Funduszy Europejskich,
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów
tel. 17 747 64 88/82
zapytaj@podkarpackie.pl
a.kisiel@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich:
poniedziałek od 7:30 do 18:00,
wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Plakat 

Podstawowe informacje o projekcie "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I", realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Projekt zapewnia wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Jeden podmiot może otrzymać dotację, nawet na 10 miejsc pracy, co daje kwotę 210 200 zł.

W ramach działań projektowych oferowane jest również wsparcie pomostowe.

W zakres projektu wchodzą także m.in. warsztaty z tematyki ekonomii społecznej,  budowania partnerstw oraz wizyty studyjne w ramach "dobrych praktyk".

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 178676200

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Ze względu jednak  na obecną sytuację (epidemia koronawirusa) większość pracowników świadczy usługi zdalnie, to też zainteresowanych prosimy o kontakt:


Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Animator Aleksandra Mucha

Apel Pana Marszałka Władysława Ortyla, Przewodniczącego Zarządu PSST z prośbą o podjęcie inicjatywy AKCJA HUMANITARNA: SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU, którą od kilku lat, wspólnie z naszym Stowarzyszeniem, promuje Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański, Sekretarz Zarządu PSST.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji Akcji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Panem Wójtem Sławomirem Stefańskim - tel.
501 046 122, e-mali: slawomir_stefanski@wp.pl

Potrzebujesz wsparcia, porady, rozmowy?
Telefoniczna pomoc specjalistów

Lęk, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Jak sobie z nimi poradzić? Jak nie poddać się lękowi i nie dać się obezwładnić stresowi?

Każda osoba potrzebująca wsparcia specjalistycznego w tym psychologicznego w ramach kryzysu związanego z epidemią i sytuacją rodzinną (także związaną z przemocą domową) może skorzystać telefoniczne z konsultacji specjalistycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Wsparcie specjalistyczne

pod numerem telefonu 519 585 636

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 12.00 – 20.00

Środa 12.00 – 20.00

Czwartek 12.00 – 20.00

Piątek 12.00 – 20.00

Pomoc prawna

pod numerem telefonu

519-585-761

Kancelaria - informacja, doradztwo

pod numerem telefonu

519-585-857

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Całodobowe wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 885 696 640

Pracownicy Ośrodka udzielają całodobowo wsparcia i schronienia pod numerem telefonu 518 736 839

lub e-mailowo oik.gorno@poczta.fm

Do kontaktu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów zachęcamy również dzieci i młodzież które:

 • nie radzą sobie z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa,

 • odczuwają strach, niepokój o swoich bliskich,

 • źle znoszą zamknięcie w domu,

 • mają trudną lub nerwową sytuację w domu,

 • potrzebują z kimś porozmawiać,

 • czują się przygnębione,

 • są ofiarami przemocy.

 
Logo OKI 

Dlaczego się boimy?

Emocje są częścią ludzkiej natury. Zostały w nas wbudowane i ich przeżywanie nie jest niczym złym. To reakcja naszego organizmu, który informuje, że coś się dzieje. Kiedy umiemy nazwać emocje i wiemy dlaczego się pojawiają w danej sytuacji, łatwiej nam sobie z nimi radzić. Strach jako emocję odczuwamy, kiedy coś co aktualnie występuje realnie nam zagraża. W sytuacji epidemii koronowiurusa strach jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż wirus bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu. Lęk to nieprzyjemne uczucie, pojawiające się kiedy spodziewamy się, że może wystąpić jakieś zagrożenie. Jednak może prowadzić do tego, że nagle obawiamy się wszystkiego, nawet rzeczy które powszechnie uznawane są za niezagrażające. W momencie, kiedy w otoczeniu pojawia się jakieś niebezpieczeństwo nasza świadomość zawęża się, a uwagę koncentrujemy na tym problemie. Pojawia się tendencja do tworzenia negatywnych scenariuszy. Coś na czym nam zależy jest zagrożone, dlatego zaczynamy odczuwać stres.

Czy stres to coś złego?

Odczuwanie strachu, stresu w czasie epidemii jest czymś zupełnie naturalnym. Nadmierny stres jest oczywiście szkodliwy i jeżeli jest długotrwały niesie za sobą wiele negatywnych skutków, a nawet chorób. Może też negatywnie wpływać na nasze relacje z najbliższymi, zwiększać nerwowość i napędzać kłótnie. Kiedy stres wywołany epidemią potraktujemy jako wyzwanie, to może nas to zmotywować do podjęcia wysiłku, by przestrzegać ogólnych zaleceń (większej dbałości o higienę rąk, pozostawania w domu). Radzić sobie ze stresem możemy również poprzez reakcję wspierania. Umożliwia to ochronę nas samych i naszych bliskich. Mechanizm ten pomaga przekształcić strach i stres w nadzieję, odwagę i pomoc innym np. poprzez zrobienie zakupów osobie starszej, czy zadzwonienie i rozmowa z kimś kto jest w kwarantannie.

Jak poznać, że przeżywamy lęk?

Lęk może pojawiać się w formie różnych symptomów zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Kiedy lepiej poznamy co się z nami dzieje łatwiej nam będzie zapanować nad lękiem.

Objawy fizyczne lęku – bóle (np. głowy, brzucha, mięśni), zawroty głowy, nudności, biegunka, dreszcze, napięcie mięśni,  przyśpieszone bicie serca, pocenie się, zmęczenie problemy ze snem.

Objawy psychiczne lęku – niepokój, nerwowość, zamartwianie się, rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi i pamięcią, nawracające myśli (np. o chorobie, śmierci).

Jak uchronić się przed lękiem związanym z epidemią?

 • Stosuj się do zaleceń – potraktuj zagrożenie epidemiologiczne zadaniowo, zachowanie środków profilaktycznych zmniejszy też poczucie lęku
 • Ogranicz informacje – w telewizji, Internecie czy radiu koronowirus jest teraz tematem numer jeden. Wystarczy, że będzie się sprawdzało bieżące wydarzenia dwa razy dziennie. Ważne też by wybierać rzetelne źródła informacji
 • Rozmawiaj  z bliskimi – ograniczanie osobistych kontaktów z innymi osobami jest ważne, ale w obecnych czasach do rozmów możemy wykorzystać telefon czy Internet. Pamiętaj jednak by porozmawiać na różne tematy i zostawić na chwile koronawirusa
 • Kontroluj myśli – kiedy zauważysz, że zaczynasz zbytnio skupiać się na temacie zachorowania, odwróć swoje myśli, zajmij umysł czymś pozytywnym, nie daj się katastroficznym wizjom oraz przejmuj się tym co się jeszcze nie wydarzyło i na co nie masz wpływu
 • Zrelaksuj się – wykorzystaj czas na wykonywanie ulubionych czynności, możesz nauczyć się też czegoś nowego, dobre jest także uprawianie sportu.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 1. E. Cwalina, M. Stokwisz „Zaraz stanie się coś strasznego. Pierwsza pomoc dla osób zmagających się z OCD i ich rodzin” Łódzka Fundacja Psychoterapii i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 2. M. Kotlińska – Antczak „Psychopatologia” w: M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska „Psychiatria. Podręcznik dla Studentów medycyny”, Wydawnictwo Lekarskie PCWL, Warszawa 2011
 3. Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej „Jak poradzić sobie z lękiem w czasie epidemii…” www.cpppb.pl
TarczaAntykryzysowa plakat 

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie przekazuje materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „Tarczy Antykryzysowej”. Ulotka "Tarcza Antykryzysowa" w pliku JPG.

Magdalena Byś
Specjalista
Wydział Ogólny
OR KRUS w Rzeszowie
tel. IP 6340076 tel. 17 867 34 76

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

 1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
 2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
 4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Pismo Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie kampani informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

Treść pisma w pliku PDF.

Zal 5-logo BGR 2020 
Zal 4-plakat BGR 2020 

OR KRUS w Rzeszowie w załączeniu przesyła regulamin oraz plakat oraz logo XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla rolników indywidualnych.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Prosimy o umieszczenia informacji na stronach internetowych Państwa instytucji celem zachęcenia rolników do wzięcia udziału w konkursie.

Logo OKI 

"Ekranowe" dzieci

Obecnie dzieci coraz częściej mają „kontakt z ekranem”. Do tradycyjnych już sposobów spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem doszło używanie telefonu oraz tabletu. Badania pokazują, że dzieci dostają własny telefon komórkowy najczęściej pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Co dziesiąty młody użytkownik ma go już przed ukończeniem 7 lat. Jednak musimy pamiętać, że przeważnie dziecko znacznie wcześniej korzysta z telefonu, którego użyczają mu rodzice.

Dlaczego dajemy małym dzieciom smartfon czy tablet?

Rodzice głównie pozwalają swoim dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych, aby zapewnić im zajęcie w sytuacji, kiedy muszą zająć się własnymi sprawami. Dorośli udostępniają też swoim pociechom tablet czy smartfon w ramach nagrody. Popularne jest też dawanie dziecku urządzenia mobilnego po to by zjadło posiłek oraz by ułatwić mu zasypianie.

Wpływ urządzeń mobilnych na rozwój dziecka

Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnym w pierwszych latach życia może stwarzać problemy w sferze zdrowia fizycznego. Podaje się tutaj wady postawy, zespół urazowy nadgarstka, wady wzroku oraz otyłość będąca skutkiem małej ilości ruchu.
Wczesne dzieciństwo to także czas najintensywniejszego rozwoju mózgu. Jednak by rozwój ten przebiegał prawidłowo musimy pozwolić dziecku na doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, czyli zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Kiedy działanie i rodzaj dostarczanych bodźców ograniczymy głównie do telefonu czy tabletu może mieć to ujemny wpływ na rozwój struktur neuronowych w mózgu dziecka.
Zagrożenia dla rozwoju pojawiają się także w sferze poznawczej. Ponieważ mózg dziecka znajduje się w fazie rozwoju ma ono znacznie ograniczoną zdolność rozróżnienia świata wirtualnego od rzeczywistego. Treści dostarczane z urządzeń mobilnych działają silnie modelująco i wpływają na proces społecznego uczenia się. Tutaj dziecko nie jest już tylko obserwatorem jak np. w przypadku oglądania telewizji, ale wciela się w dana postać z gry. Postacie te mają najczęściej ludzkie cechy i dlatego są traktowane przez dziecko jako ludzie, których można naśladować w życiu. Problem pojawia się, gdy gra nie jest dostosowana do wieku, a treści przepełnione są np. erotyzmem czy agresją i właśnie takich zachowań mogą uczyć dzieci. Zaburza się wtedy właściwy rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.
Dzieciństwo to również czas rozwoju w sferze społecznej. Nic nie zastąpi realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Samo przebywanie z dzieckiem nie wystarczy, należy wchodzić w nim w interakcję, czyli spędzać czas na wspólnych aktywności np. zabawie, czytaniu bajek czy innych zajęciach, które pozwalają na poznawanie świata. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje też kontaktów z rówieśnikami. Młody człowiek, którego główną aktywnością jest wirtualny świat, wycofuje się z relacji z otoczeniem. Efektem tego mogą być problemy z mową, zaburzenia relacji międzyludzkich i komunikacji z innymi,
a także późniejsze problemy wychowawcze związane z brakiem umiejętności współżycia w grupie.

Pozwalać czy nie pozwalać?

Do drugiego roku życia nie zaleca się kontaktu z tabletami i smartfonami. Udostępnianie ich dzieciom w wieku od 3 do 6 roku życia powinno być przemyślane przez rodziców i odbywać się pod pewnymi zasadami:

 • Należy zapewnić dziecku dostęp wyłącznie do bezpiecznych i pożytecznych treści,  dostosowanych do wieku
 • Przed udostępnieniem maluchowi urządzenia mobilnego trzeba go zabezpieczyć np. poprzez założenie aplikacji kontroli rodzicielskiej
 • Korzystanie z tabletu czy smartfonu nie powinno odbywać się codzienne
 • Czas jednorazowego użytku nie powinien przekraczać 15 minut, a w ciągu dnia nie powinno być to dłużej niż 30 minut
 • Nie wolno pozwalać na korzystanie z tabletu czy smartfonu przed snem – promieniowanie ekranu źle wpływa na zasypianie jak i jakość snu
 • Udostępnianie dziecku urządzenia mobilnego nie może być nagrodą, motywowaniem do jedzenia, ubierania się czy mycia, a zabieranie go karą.

Co powinno nas zaniepokoić?

Istnieje zagrożenie przyzwyczajenia nawet małego dziecka do korzystania z tabletu czy telefonu komórkowego. Może ono reagować rozdrażnieniem, płaczem lub nawet agresją w sytuacji, kiedy chcemy ograniczyć kontakt z urządzeniami mobilnymi. Mały człowiek może niechętnie podejmować inne aktywności lub nie potrafić się na nich skoncentrować. Może przejawiać problemy z zasypianiem, jedzeniem posiłków lub innymi codziennymi czynnościami. Może mieć także trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Kiedy zauważymy, że dziecko nie potrafi już funkcjonować bez dostępu do urządzenia mobilnego trzeba reagować. Rodzice powinni wspólnie ustalić zasady korzystania ich dziecka z telefonu czy tabletu oraz konsekwentnie je przestrzegać. Pomocy można szukać także u pedagogów i psychologów, którzy mogą pomóc w ustaleniu granic dziecku oraz nauczyć jak spędzać z nim aktywnie czas.

Obecnie dzieci rodzą się w świecie technologii informacyjnej. Prawie niemożliwe jest w dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Nowe technologie obecne są w szkołach, miejscach pracy, u lekarza, w urzędach itp. Urządzenia mobilne nie muszą nieść jedynie samych negatywnych skutków dla rozwoju dziecka. Przy odpowiedzialnym korzystaniu, dostosowaniu do wieku oraz odpowiedniej kontroli rodziców urządzenia te mogą wzbogacić proces rozwoju i edukacji dzieci. Jednak należy pamiętać, że korzystanie z urządzeń mobilnych powinno być jedynie dodatkiem do różnych aktywności dziecka, a nie być jego głównym zajęciem.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 • Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców, Warszawa, Gdańsk, 2017
 • Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce Wyniki badania i ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Broszura „Mama, tata, tablet” Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Pawelec L., Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon), Artykuły Naukowe, 2017, s.7-17

Dotyczy projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", :Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parosolowy"

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wstrzymuje się nabór wniosków w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kolejny okres tj. do dnia 13.04.2020 r., z możliwością dalszego wstrzymania.
Informacja dla Mieszkańców w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Informację dotyczącą BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  17 marca 2020 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 16 marca  2020 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się na stronie internetowej: http://liderds.ostnet.pl/?p=1612#more-1612.

Informacja dot. zmiany w terminach naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Potega umyslu plakat ok 

23 listopada br. przyjedzie do Dębicy Centrum Nauki Kopernik. Rodzinny Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” udowadnia, że nauka za-chwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Pod okiem animatorów warszawskiego Centrum Nauki Kopernik uczestnicy pikniku będą mogli dowiedzieć się: Ile wa-ży powietrze, które jest nad nami? Skąd się bierze ciśnienie atmosferyczne? Dla-czego alpiniści nie mogą odpocząć przy szklance mocnej herbaty? Na stoisku pt. „Muzyka” zwiedzający dowiedzą się: Czym jest dźwięk dla fizyka, a czym dla artysty? Jak działa metronom? Czy wszystko może być instrumentem?
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” i  II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy serdecznie zapraszają 23 listopada 2019 r. (sobota) na to wspaniałe wy-darzenie, które odbędzie się w budynku II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy przy ul. Sportowej 24 od godz. 9.00 do godz. 15.00.  Będzie można zoba-czyć ponad 20 fantastycznych pokazów i prezentacji przybliżających zagadnienia naukowe w ciekawy i interaktywny sposób.

W ramach wydarzenia 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej odbędzie się także wyjątkowe spotkanie z generałem Mirosła-wem Hermaszewskim – lotnikiem i kosmonautą. Pierwszym i jedynym w do-tychczasowej historii Polakiem, który odbył lot w kosmos.

Dlaczego  Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” jest tak in-teresujący? Pozwala dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki. To nie są zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samo-dzielne odkrywanie praw, które rządzą światem.

„To wielkie święto nauki połączone z zabawą – tak w skrócie można opisać nasz Rodzinny Piknik Naukowy. Szykuje się prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie nie tylko dobrą zabawę, ale też są spragnieni wiedzy i ciekawi świata. To druga edycja imprezy, której celem jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicz-nej, przedstawienie ciekawostek i pokazów z astronomii i robotyki, a także interak-tywnych eksperymentów oraz prezentacji historycznych. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie” - mówi Marta Czekaj – prezes Stowarzyszenia „Uwierz w sie-bie”, dyrektor II LO w Dębicy.
Piknik jest więc okazją do spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny. Podczas pokazów, prezentacji, warsztatów zachęcamy do zadawania pytań, wchodzenia w dialog z prezenterami, a tym samym do pogłębiania Waszej wie-dzy. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców powiatów dębickiego, mielec-kiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Na wszystkie wydarzenia – WSTĘP WOLNY!!!

Więcej informacji już wkrótce na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/events/384679929087382/
http://2lo-debica.ppe.edu.pl/
www.debica.pl

Rodzinny Piknik Naukowy jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Patronat honorowy objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Dę-bickiego, Burmistrz Miasta Dębicy i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Partnerami Pikniku są: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Planetarium ASTRODOM w Krośnie, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski (m.in. Koło Naukowe Przyrodników na Wydziale Biologiczno-Rolniczym), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy, Szkoła Brytania Języki Świata w Dębicy i Wodo-ciągi Dębickie Sp. z o.o.

Patronat medialny objęli: „Obserwator Lokalny”, Dębica.TV,  Polska Telewizja Regionalna, TVP 3 Rzeszów.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków:

od 26 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”,

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

 

Wartość pomocy – do 130 000,00 zł

Intensywność pomocy – refundacja do 70 % kosztów kwalifikowanych

 

Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”: http://liderds.ostnet.pl/?p=1498#more-1498

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Tel. 017 230 10 99

Fax 017 230 12 10

biuro@liderds.ostnet.pl

http://liderds.ostnet.pl

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  14 listopada 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian oraz zgłosić ewentualne propozycje.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się w dokumentach poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność LGD LDS 2019 (przykłady operacji możliwych do realizacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć LSR) – zakres zmian zaznaczony na niebiesko.


Link do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: http://liderds.ostnet.pl/?p=1494

Logo OKI 

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone działanie, wykorzystujące przewagę sił, skierowane przeciwko członkowi rodziny. Narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Właśnie ta przewaga sił, czyli silny sprawca i słabsza ofiara, powoduje, że osobie pokrzywdzonej trudniej się bronić. Sprawca w swoich działaniach dąży do tego, by podporządkować sobie ofiarę, kontrolować ją i zadawać cierpienie. Wszystko to powoduje, że ofiara przemocy traci pewność siebie, a „zyskuje” niską samoocenę. W jej życiu jest obecne poczucie winy i wstydu. Zanika także poczucie bezpieczeństwa i zaufania do siebie, ale też do innych osób. Niekiedy zagrożone jest nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne ofiary, ale także jej życie.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o przemocy w rodzinie. Przemoc przestaje być tematem tabu. Stopniowo z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie temu zjawisku zwiększa się wiedza w tym temacie, a także zanikają pewne stereotypy w myśleniu np. że przemoc jest zjawiskiem mało istotnym. Niestety jeszcze wiele mitów na temat przemocy nadal funkcjonuje w społeczeństwie.

Fałsz: Przemoc to prywatna sprawa rodziny
Prawda: Przemoc zawsze jest przestępstwem. Nie ważne czy krzywdzenie dotyczy osób obcych czy członków rodziny. XXVI rozdział Kodeksu Karnego dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie.

Fałsz: Problem przemocy występuje tylko w rodzinach „marginesu”
Prawda: Przemoc jest ogólnym problem społecznym. Występuje w każdym środowisku niezależnie od majętności, rodzaju pracy, wykształcenia czy problemów z uzależnieniem.

Fałsz: Przemoc to incydentalne zdarzenie
Prawda: Zjawisko przemocy w rodzinie nie ma charakteru jednorazowego. Zazwyczaj ma swoją długą kilku, a czasem nawet kilkunastoletnią historie. Sprawcy przemocy działają według cyklicznego schematu, w którym powtarzają się 3 fazy: narastającego napięcia, ostrej przemocy i faza miesiąca miodowego. Po tej ostatniej znowu pojawia się pierwsza faza i niestety cykl przemocy zaczyna się od nowa.

Fałsz: Przemoc to krzywdzenie fizyczne
Prawda: Jeżeli mówimy o przemocy to musimy pamiętać, że to nie tylko krzywdzenie fizyczne, ale także psychiczne, seksualne, ekonomiczne oraz zaniedbanie.

Fałsz: W małżeństwie nie ma przemocy seksualnej
Prawda: Do przemocy seksualnej dochodzi, gdy sprawca zmusza ofiarę do czynności o charakterze seksualnym bez jej zgody. Nie ma tutaj wyjątków, czy są to obce osoby czy są one małżeństwem. Nikt nie ma prawa zmuszać nikogo do niechcianych zachowań seksualnych. Gwałt w małżeństwie to też przestępstwo.

Fałsz: Ofiary przemocy same się o to proszą
Prawda: Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Niezależnie od tego jak zachowywała się druga osoba przemoc zawsze jest niewłaściwym sposobem rozwiązywania sporów czy konfliktów.

Fałsz: Kobieta godzi się na przemoc i dlatego nie szuka pomocy.
Prawda: Osoba, która jest ofiarą przemocy nierzadko przez wiele lat doświadcza ogromnego strachu. Zaburzony jest obraz samego siebie, wiara we własne możliwości i poczucie sprawstwa, a także wiara w innych ludzi. Dodatkowo dochodzą do tego inne mechanizmy takie jak pranie mózgu stosowane przez sprawcę. Ofiara często popada w wyuczoną bezradność myśląc, że i tak nic się nie da zrobić lub cierpi na tzw. syndrom sztokholmski. To wszystko sprawia, że ofierze trudno odejść, lecz zawsze należy pamiętać, że nie jest to jednoznaczne ze zgodą na przemoc.

Fałsz: Alkohol jest przyczyną przemocy w rodzinie
Prawda: To prawda, że wiele osób pod wpływem alkoholu staje się agresywnymi. Jednakże wiele jest takich co stosuje przemoc „na trzeźwo”. Zrzucanie winy na alkohol to forma usprawiedliwiania swoich czynów.

Fałsz: Osoby stosujące przemoc mają zaburzenia psychiczne
Prawda: Dawniej twierdzono, że osoby znęcające się nad innymi muszą mieć chorobę psychiczną albo zaburzenia osobowości. Obecnie wiadomo, że większość sprawców jest zdrowa.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia:

 • K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska „ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc”, wyd. Remedium, Warszawa, 2014
 • S. Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz” wyd. LEX, Warszawa, 2011
 • J. Różyńska „Przemoc wobec kobiet w rodzinie” Niezbędnik Pracownika Socjalnego, Warszawa, 2007
 • J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017
 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych „Przemoc w rodzinie: odrzućmy mity - poznajmy fakty”, Jaworzno, 2006

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 27 listopada (środa) 2019 r. w godzinach 11.45 – 13.45 w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Witraż Bożonarodzeniowy" pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.

Szczegóły w pliku PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel./fax 17 77 29 053, e-mail: mgoksir@sokolow-mlp.pl

Logo OKI 

Wrzesień to czas powrotu do szkoły. Jest to miejsce nie tylko nauki, ale też nawiązywania relacji rówieśniczych. Pojawiają się przyjaźnie, otwartość, wzajemna pomoc,  ale także jak to bywa w relacjach, nieporozumienia, frustracje i konflikty. Nawet w środowisku, w którym panuje dobra atmosfera zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. Niestety bywa też tak, że niektórzy padają ofiarą regularnego dokuczania.

Mobbing – czym jest?

Słowo mobbing nie ma dokładnego polskiego odpowiednika. Określa się tak zachowania polegające na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę. Prześladowania mogą przyjmować różną formę od gorszego traktowania aż po przemoc fizyczną. Mogą pojawić się zachowania takie jak: zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi, zastraszanie, wrogie gesty, wyśmiewanie, niszczenie rzeczy, popychanie itp.  Cechą charakterystyczną dla mobbingu jest brak równowagi sił – oprawcy czują przewagę nad ofiarą, która nie potrafi się bronić. Dla odróżnienia odosobnionych aktów wrogości lub agresji od mobbingu, istotna jest częstość występowania, gdyż ten rodzaj przemocy ma charakter długofalowy.

Fazy mobbingu

Zazwyczaj mobbing klasowy zaczyna się niegroźnie od drobnej kłótni czy pojedynczych żartów. Agresor sprawdza jak reaguje ofiara i inni w klasie. Jeżeli szykanowane dziecko nie potrafi się bronić ataki mogą się nasilić. Po pewnym czasie ofiara zauważa, że jest źródłem dokuczania, czuje się odrzucona przez kolegów, gorsza, nie szuka pomocy.

Cały proces mobbingu możemy podzielić na trzy fazy:

 • w początkowej fazie dziecko mobbingowane próbuje się bronić poprzez uleganie oprawcom. Przystaje na ich prośby, polecenia, może zdobywać dla nich różne rzeczy czy pieniądze. Im bardziej dziecko ulega tym bardziej przemocnicy stają się zuchwali
 • w fazie mobbingu stabilnego prześladowane dziecko ma już przypisaną role tzw. „kozła ofiarnego”. Zazwyczaj dziecko chce unikać wtedy chodzenia do szkoły. Młodsze może stymulować choroby, a starsze zacząć wagarować. Prześladowany uczeń powoli odłącza się od klasy np. siedzi sam, unika wypowiedzi na forum klasy, nie bierze udziału w imprezach i wycieczkach klasowych. Czasami dziecko próbuje jeszcze zbudować więź z kimś z klasy. Przeważnie jednak takie próby są nieskuteczne, gdyż inne osoby same boją się prześladowania i odrzucenia przez rówieśników.
 • w ostatniej fazie ucieczki ofiara stara się całkowicie odciąć od środowiska przemocowego.

Może regularnie wagarować  albo prosić o przeniesienie do innej szkoły. Innym sposobem na poradzenie sobie jest tzw. ucieczka zewnętrzna czyli całkowita izolacja od klasy, poddanie się marzeniom lub nawet szukanie pomocy w używkach.

Oznaki pozwalające rozpoznać ofiary mobbingu

W środowisku szkolnym dziecko, które pada ofiarą mobbingu może wykazywać jedno lub więcej z poniższych zachowań:

 • przerw nie spędza z rówieśnikami lecz samotnie, może także przebywać w pobliżu nauczycieli lub innych dorosłych;
 • niechętnie wypowiada się na lekcjach, odpowiadając jest nerwowe i niepewne;
 • często płacze, wygląda na smutne, nieszczęśliwe;
 • coraz gorzej się uczy;
 • w grach zespołowych jest wybierane jako ostatnie;
 • często pada ofiarą zaczepek innych, nie broni się, unika kłótni i sporów.

Rodzice mogą zwrócić uwagę na następujące zachowania dziecka:

 • nie odwiedza kolegów i nikt do niego nie przychodzi;
 • niechętnie spędza czas z rówieśnikami na podwórku;
 • nie lubi chodzić do szkoły, z oporami wychodzi z domu;
 • często skarży się na złe samopoczucie, ból brzucha, głowy, brak apetytu;
 • do szkoły i ze szkoły chodzi sam, dłuższą drogą;
 • ma kłopoty ze snem, miewa koszmary, płacze w nocy;
 • często bywa smutne, nerwowe, poirytowane, miewa napady złości i zmienny nastrój;
 • prosi o pieniądze lub kradnie je.

Przeciw mobbingowi

Celem działań skierowanych przeciwko zjawisku mobbingu powinno być ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie go w szkole i poza nią, ale także zapobieganie powstawaniu tego problemu. Oprócz działań szkoły, które powinny opierać się na zwiększaniu wiedzy i świadomości na temat rodzajów przemocy, reagowaniu na różne jej przejawy i integracji uczniów, niezwykle ważna jest też rola rodziców. Bardzo istotna jest otwartość na problemy naszych dzieci oraz współpraca z nauczycielami. Dziecko, które stało się ofiarą mobbingu musi mieć wsparcie od rodziców. Powinno dążyć się do tego, aby odzyskało wiarę w siebie i własne możliwości. Szczególnie w sytuacjach długotrwałego mobbingu potrzebna bywa też pomoc pedagoga czy psychologa.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia:

 • S. Orłowski „Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania” Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • Joanna Szkatuła „Zjawisko mobbingu wśród gimnazjalistów” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 326–340
 • J. Łysek „Bullying i mobbing w szkole”  Nauczyciel i Szkoła 1 (51), 119-129, 2012
 • M. Przybysz – Zeremba „Mobbing w szkole”  Niebieska Linia, s.18-21, 2008
Logo OKI 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie od stycznia 2009 r. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych w szczególności związanych z przemocą w rodzinie.

Ośrodek w Górnie świadczy usługi w formie: poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, socjalnego, rodzinnego i prawnego osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

W sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy udzielane jest schronienie na okres do 3 miesięcy.

W Ośrodku wsparcia udziela wykwalifikowany personel, w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną oraz psycholog. Tak różnorodny zespół pozwala na interdyscyplinarne oraz złożone działania w celu zapewnienia osobie potrzebującej kompleksowej pomocy. Klienci mogą skorzystać z wsparcia w postaci:

 • konsultacji psychologicznych - pomoc można uzyskać m.in. w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, interwencji w kryzysie, problemów emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem, trudności wychowawczych, trudności w komunikacji, problemów oraz konfliktów małżeńskich. Poradnictwo skierowane jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym – pracownik udziela informacji m. in. o procedurze „Niebieskiej Karty”, pomaga w przygotowaniu pism urzędowych oraz kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania odpowiednich świadczeń, pomaga w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy z właściwych instytucji, a także ustala wspólnie z osobą lub rodziną plan działania celem przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Konsultacje z pracownikiem socjalnym pełnione są w godzinach pracy OIK.
 • konsultacji ze specjalistą pracy z rodziną – pomoc dotyczy m. in. poradnictwa rodzinnego, udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dla małoletnich rodziców, samotnych matek. Specjaliści pracy z rodziną udzielają wsparcia w godzinach pracy OIK.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się osobistym bądź telefonicznym pod numerem 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640. 

Za pośrednictwem Ośrodka można również skorzystać z pomocy prawnika, który udziela pomocy w PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9 w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem OIK 518 -736 – 839 lub PCPR w Rzeszowie 519-585-761.

Dodatkowym wsparciem z którego mogą skorzystać klienci są spotkania grupy wsparcia „Orchidea” która działa przy Ośrodku. Spotkania skierowane są do osób, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone są przez pracowników Ośrodka bądź przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psycholog, prawnik, ksiądz, lekarz, mediator …) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 15.30.

Pomoc udzielana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest bezpłatna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
Ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
36-051 Górno
tel. 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640
oik@powiat.rzeszow.pl lub oik.gorno@poczta.fm

Ogłoszenie o naborach wniosków skierowanych do mieszkańców gmin wchodzących w skład "Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu".

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  16 września 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 16 września  2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.
Szczegółowe informacje pod adresem:  http://liderds.ostnet.pl/?p=1415#more-1415.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne?

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych przeznaczono na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne w formie dotacji może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.Podstawą prawną konsultacji jest § 4 ust. 2a pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466, z 2016 r. poz. 1648 oraz z 2017 r. poz. 2025), zgodnie z którym pomoc publiczna na budowę sieci szerokopasmowych może być udzielona na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć NGA i najprawdopodobniej nie powstanie ona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.Celem konsultacji jest wyznaczenie białych obszarów NGA, na których możliwe będzie udzielanie wsparcia podczas kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC.

Lista obszarów białych NGA dla kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC zostanie opracowana na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2019 r., konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz informacji o projektach realizowanych w ramach 2 i 3 konkursu na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej PO PC. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie listą ostateczną i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

Na czym polegają konsultacje?

Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. Konsultacje obejmują inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do pozostałych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC.

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Należy zgłaszać inwestycje obejmujące wyłącznie białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduję się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.

Co dokładnie konsultujemy?

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych.

Baza adresów „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2019 roku. Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje:

 • objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji);
 • wyznaczone do obszarów, na których są realizowane projekty w ramach 3 konkursu w działaniu 1.1. PO PC (w ramach 1 i 2 rundy naboru);
 • wskazane przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach 2 konkursu w działaniu 1.1 PO PC.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny?

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

Przejdź do formularza

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła.

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny, wyślij prośbę o utworzenie konta na adres: szybki-internet@mc.gov.pl. W treści maila należy podać:

 • Imię i nazwisko / Nazwę firmy
 • Adres / siedzibę:
  - Miejscowość
  - Ulicę
  - Numer budynku
  - Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • REGON
 • NIP
 • Formę prawną
 • oraz załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.

Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje.

Jakie dane należy przesłać, żeby zgłosić plan inwestycyjny?

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając do SIIS plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu (w formacie CSV lub XML).

Dane te mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki któremu potencjalni użytkownicy końcowi uzyskają, dzięki sieci NGA, dostęp do internetu z przepustowością  co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku placówki oświatowej – o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s). W formularzu należy podać m.in. dokładne adresy budynków planowanych do objęcia zasięgiem planowanej infrastruktury, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram inwestycji, oraz załączyć do zgłoszenia co najmniej 2 dokumenty potwierdzające - każdy odrębnie - faktyczne planowanie inwestycji oraz dysponowanie możliwościami finansowym na realizację tej inwestycji.

Odpowiedzialność za skuteczne przekazanie prawidłowych dokumentów spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy, którzy przekażą nieprawidłowe dokumenty nie będą wzywani do uzupełnień.  Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania planów inwestycyjnych zostały opisane w Zasadach konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz w instrukcji zgłaszania planów.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mc.gov.pl

Materiały

Projekt pn. GraduatiON 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.
Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.
Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Poniżej szczegółowy opis projektu, jego założenia.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  o Autoprezentacja
  o Organizacja czasu pracy
  o Cele, reguły, konsekwencje
  o Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  o Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Poniżej link do strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczacy bezpłatnej infolinii dla pacjentów w sprawie dostępności produktów leczniczych:
 
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1468,Bezplatna-infolinia-dla-Pacjentow.html
 
 
Iwona Michno
specjalista
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 12a
tel: 17/862 05 45, fax: 17/862 04 06
 
biuro@rzeszow.wif.gov.pl
www.rzeszow.wif.gov.pl

Apel Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a pracaw gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życiawgospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.

Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn.

Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracywgospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dr Aleksandra Hadzik

PW logo 
Plakat konkurs 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Sylwia Konopacka-Bąk

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61

List otwarty wystosowany do rolników i dzieci, w którym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani dr Aleksandra Hadzik apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęcenia rolników do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy, a dzieci – do korzystania z kursu e-learningowego Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu”, Procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz Procedur oceny i wyboru operacji zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR, do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.


Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: http://liderds.ostnet.pl/?p=1331#more-1331

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat

 1. Nabór wniosków na "Premie dla młodych rolników"
 2. Nabór wniosków na "Restrukturyzację gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

 • odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie  z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

Przemoc w rodzinie

Przemoc to wciąż aktualny problem we współczesnym świecie. Jest to celowe działanie z wykorzystaniem przewagi sił, powodujące cierpienie i szkody oraz naruszające prawa osoby. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaznacza, że przemocą nie musi być powtarzające się zachowanie, wystarczy pojedyncze zdarzenie. Niestety przemoc bardzo rzadko jest zjawiskiem jednorazowym. Zazwyczaj sytuacje przemocowe powtarzają się tworząc cykl przemocy.

CYKL PRZEMOCY

Początek cyklu przemocy to tzw. faza narastającego napięcia. W tej fazie sprawca przemocy jest ciągle zdenerwowany i poirytowany. Stopniowo wzrasta jego złość i agresywność oraz staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kłótnie i awantury w rodzinie mogą wybuchać z praktycznie bez powodu. Początkowo ofiara przemocy stara się za wszelką cenę załagodzić sytuację. Obarcza często siebie za zachowanie przemocnika. Dlatego postępuje tak, by nie prowokować sprawcy, schodzi mu z drogi, spełnia wszystkie jego zachcianki. Robi wszystko by opanować sytuacje. W tej fazie ofiara przemocy może uskarżać się na różne dolegliwości np. ból brzucha, głowy, utracić apetyt, może pojawić się bezsenność, brak energii do działania czy silny niepokój. Są to reakcje organizmu na ciągle narastające napięcie, które trudno znieść. Czasami, gdy takie sytuacje stają się nie do zniesienia ofiara może sama zacząć prowokować sprzeczkę lub być agresywną, by tylko zakończyć oczekiwanie i mieć już to za sobą.

Druga faza cyklu, czyli ostra przemoc, to czas gwałtownego, niekontrolowanego rozładowania złości. W tym czasie już nic nie dają starania ofiary, by załagodzić sytuację, uniknąć jej czy rozładować w inny sposób. Sprawca wybucha i dochodzi do fizycznego i psychicznego ataku. Skutki mogą być różne – siniaki, złamania, obrażenia wewnętrzne, a nawet śmierć. Ofiara zwykle jest oszołomiona, wstydzi się tego co się stało, jest przerażona. Sam atak rozładowuje napięcie u sprawcy. Jest to faza najkrótsza, trwa zazwyczaj do 24 godzin. Jest to też moment, w którym ofiary przemocy mogą szukać pomocy, decydują się zadzwonić na policje, powiedzieć komuś co się dzieje. Jednak z upływem czasu ten zapał słabnie, gdyż poziom agresji sprawcy się zmniejsza i następuje faza tzw. miesiąca miodowego.

W ostatniej fazie, która nosi nazwę fazy miodowego miesiąca, sprawca przemocy zmienia swoje zachowanie. Świadomy tego co się stało, ma poczucie winy, okazuje skruchę i przeprasza. Często pojawiają się kwiaty, prezenty i zapewnienia o zmianie. Ofiara czuje się kochana, ma poczucie bliskości i zrozumienia. Teraz to ona jest najważniejsza. Zaczyna wierzyć, że przemoc była tylko incydentem, wypadkiem, który już się na pewno nie powtórzy. Dlatego też zaczyna usprawiedliwiać sprawcę, ukrywać fakt przemocy, nie chce pomocy innych osób. Faza ta ma duże znaczenie dla sprawców, gdyż mogą zatrzymać swoje ofiary przy sobie. Odejście, powoduje utratę obiektu rozładownia swojej złości. Z czasem długość fazy miesiąca miodowego skraca się. Przemocnik zauważa bezradność swojej ofiary, poczucie winy jest coraz mniejsze, zaczyna czuć się bezkarny. Niestety po każdej fazie miesiąca miodowego napięcie zaczyna wzrastać i cykl przemocy zaczyna się od nowa.

Ofiara przemocy może tkwić w niej wiele lat. Trudno samemu przerwać ten ciąg. Często jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Osoby z terenu powiatu rzeszowskiego, które doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy mogą zgłosić się po specjalistyczną pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych w tym związanych z przemocą.

W Ośrodku wsparcia udziela wykwalifikowany personel, w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną oraz psycholog. W sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy w Ośrodku można uzyskać bezpieczne schronienie na okres do 3 miesięcy.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się osobistym bądź telefonicznym.

Dodatkowym wsparciem z którego mogą skorzystać klienci są spotkania grupy wsparcia „Orchidea” która działa przy Ośrodku. Spotkania skierowane są do osób, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone są przez pracowników Ośrodka bądź przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psycholog, prawnik, ksiądz, lekarz, mediator …) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
36-051 Górno
tel. 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640
oik@powiat.rzeszow.pl lub oik.gorno@poczta.fm

 

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 1. S.Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny Komentarz” wydawnictwo LEX, Warszawa 2010

 2. J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017

 3. M. Ciesielska „Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie” Zeszyty Naukowe państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014

Logo KRUS 
Turnus wakacyjny 

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

 • przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
 • jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
 • podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy 2004-2012 r. (7-15 lat)

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale Regionalnym w Rzeszowie i Placówkach Terenowych KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 31.07.2019 r. do 20.08.2019 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 14.07.2019 r. do 03.08.2019 r.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni i są bezpłatne. Termin składania wniosków upływa 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 3124 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Agata Borcz
Starszy specjalista
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

Przypominamy mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych w domowych kotłach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej (trocin, wiór czy ścinek) oraz drewna pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami i klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(a)piren, który jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu (mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza). W Polsce większość, bo ponad 80 % benzo(a)pirenu znajdującego się w powietrzu wydziela się podczas spalania węgla, zwłaszcza tego złej jakości oraz zanieczyszczonego drewna i odpadów w kotłach, zwłaszcza tych przestarzałych, o niskim standardzie (potocznie nazywanych kopciuchami czy śmieciuchami).

Spalanie odpadów drewnianych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Paliwo, które możemy spalać w domowych kotłach  to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara ta może wynieść nawet 5 tyś. zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prosimy zatem, aby zwracać uwagę na paliwo spalane w przydomowych kotłach, dbając przy tym o dobro własne oraz wszystkich mieszkańców gminy.

Bitwa Regionow 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej Polski.

BITWA REGIONÓW jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Kultywowanie bogactwa i różnorodności lokalnych smaków, przez KGW, które zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, są: ambasadorkami "kulinarnych tradycji regionów" jest ważnym elementem podtrzymania różnorodności receptur potraw.

OT KOWR Rzeszów, mając na uwadze dbałość o pełną reprezentację kulinarnego bogactwa Podkarpacia, zwraca się do Państwa z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji o konkursie oraz przekazanie jej zainteresowanym Kołom Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r., za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl. Konkurs będzie składał się z III etapów. Organizator przedstawi do 15 kwietnia 2019 r. od 6 do 10 najlepszych KGW z Podkarpacia, które zmierzą się w II etapie w dniu 9 czerwca w Górnie. Finał odbędzie się w Poznaniu podczas targów 11 Smaki regionów" 28-30 września 2019 r.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na powyższej stronie internetowej oraz pod numerem tel. 17 85 37 883.

Plakat 

Nabór wniosków w ramach Działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Informacja w pliku PDF.

 

Izabela Kulaga

Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

tel. 17-875-60-30, kom. 512 103 553

www.arimr.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że rozpoczęła się XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne. Konkurs ten to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie zachęcam Państwa do rozpropagowania szczytnej idei Konkursu wśród rolników z terenu Waszej Gminy, poprzesz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o konkursie.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji. gdy zdrowe zwierzę. np. świnia. owca, koza. krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi. np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi. który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transpo11 do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Plakat 

Fundacja Przestrzeń Lokalna zapraszam do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

 

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna otrzymały od NIW – CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dotację na realizację projektu pod nazwą  „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

 

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2016 oraz działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy przeznaczyć 480 000 złotych na działania lokalne w 2019 roku, w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Planujemy również wesprzeć Realizatorów mini-dotacji monitoringiem, szkoleniami specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw.

 

Nabór do Konkursu dotacyjnego rozpoczął się z dniem 1 lutego i potrwa do dania 28 lutego 2019 r., do godz. 16:00. Odbiorcą projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne.

 

W załączniku przesyłamy treść ogłoszenia promującego spotkania informacyjne oraz plakat promujący projekt.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o promocję projektu wśród mieszkańców Państwa gminy i powiatu.

 

Z naszej strony osobą do kontaktu jest Edyta Salnikow – Koordynator lokalny Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Dane do

kontaktu - tel. 667 048 313, e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl, www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Plakat informacyjny dotyczący nielegalnego instalowania i używania wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej przez abonentów operatorów telekomunikacyjnych. 
Plakat informuje o szkodliwości stosowania tego typu urządzeń radiowych oraz o możliwych sankcjach administracyjnych.
 
Z poważaniem
Marcin Krawczyk
Dyrektor Delegatury

Delegatura w Rzeszowie
  

T +48 17 852 17 99 
E rzeszow@uke.gov.pl
ul. Grunwaldzka 17
35-068 Rzeszów
www.uke.gov.pl

Cala naprzód - Plakat 

Informacja o projekcie stażowo-szkoleniowym "Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego". W załączeniu informacja o projekcie oraz plakat.

Elżbieta Tęcza

Plakat ZAPROŚ KOMINIARZA 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 28 września 2018 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W załączeniu ulotka - Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Magdalena Byś
Specjalista Wydział Ogólny OR KRUS w Rzeszowie

VoIP 6340076
tel. 17 8673476

e-ZLA MU banner 
ZUS e-ZLA KV Prasa 

20 listopada 2018 r.

Informacja prasowa

 

„Chorobowe bez papierka”
- ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.


Pełna treść informacji w pliku PDF

ZOSTAŃ RODZICEM NA ZASTĘPSTWO…

„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś co chroni, co daje siłę”.
Sofia Loren

Rodzina zastępcze to najbardziej pokrewna do rodziny naturalnej, forma opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy ze strony rodziców biologicznych. Rodzicielstwo zastępcze jest formą czasowej opieki nad dzieckiem do momentu ustabilizowania się sytuacji rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do życia i rozwoju w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Opiekunowie zastępczy powinni zadbać o zapewnienie dziecku właściwych warunków do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, dopilnowania sytuacji zdrowotnej czy organizację czasu wolnego.

Pełna treść artykułu w załaczniku PDF

Aleksandra Perlak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie

Tel. 519 585 391

Plakat: Szkolenie - staż - etat - edycja II 

Stowarzyszenie CRAS realizuje projekt pn. "Szkolenie - staż - etat - edycja II" w, którym oferujemy wsparcie dla osób, które ukończyły 30 lat długotrwale bezrobotnych - pozostających bez pracy od ponad 12 miesięcy.

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II”.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
• 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1289,83 zł brutto/m-c,
• Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
• Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
• Grupowe poradnictwo zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.
Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Justyna Kołcz
Koordynator projektu

Stowarzyszenie CRAS
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 4/2b
tel./faks: 17 740 22 25
www.cras.org.pl
biuro.cras@interia.pl

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w zakresie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W załączeniu 2 ogłoszenia:

 

Małgorzata Makara
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 10 99

Plakat projektu Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS-CNC 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o realizowanym projekcie szkoleniowym „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”.

Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.rarr.rzeszow.pl/projekty


Marcin Cieśliński
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 232; 575-753-251
e-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Informacji ARiMR na temat ogłoszonych naborów wniosków.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy lub powodzi.

Wnioski o udzielenie pomocy można będzie składać (na formularzu opracowanym przez ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 26 września do 17 października br.

Stosownie do powyższego proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku bieżącym suszy oraz w gospodarstwach których gminne komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty.

Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

(-) Piotr Najda

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

Przemoc w rodzinie, w tym także wobec dzieci jest poważnym problemem w każdym współczesnym społeczeństwie. Jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny. Powoduje cierpienie i szkody oraz narusza godność i podstawowe prawa. Ofiary przemocy często wierzą w stereotyp, że to prywatny problem lub nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Joanna Kiszka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie wyrażenia opini na temat podzielonej płatności (split payment).

Andrzej Lasociński
Zastępca Naczelnika
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

OR KRUS w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Agata Borcz
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków 30 lipca do 29 sierpnia 2018 r.

Do pobrania pliki PDF:

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników KRUS

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

 • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
 • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Barszczu Sosnowskiego

Wiele roślin tego gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma miejsce w sezonie letnim.

WICEWOJEWODA PODKARPACKI
Lucyna Podhalicz

Projekty stypendialne

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Województwo Podkarpackie, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, realizować będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dwa projekty stypendialne:

 1. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 400 uczniów/uczennic (w tym: 320 z liceów i 80 ze szkół gimnazjalnych)
 2. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 390 uczniów/uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (w tym: 78 zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i 312 techników).

W Powiecie Rzeszowskim rusza projekt:
„Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”

W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018. Pozytywnie oceniony został projekt pt. „Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”, który będzie mógł być realizowany w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie budżet państwa.

Celem projektu będzie prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Dzieci i osoby starsze są tymi grupami społeczeństwa, które ze względu na wiek i ograniczone możliwości są najbardziej bezbronne, a w związku z tym narażone m. in. na przemoc ze strony bliskich i otoczenia. Szczególnie na obszarach wiejskich gdzie funkcjonuje OIK, świadomość swoich praw jest zbyt mała, a możliwości obrony ograniczone.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Organizacja pogadanek, spotkań, warsztatów dla grupy około 50 seniorów, mających na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. W tym pogadanka z policjantem, spotkania z psychologiem, spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS, spotkanie z prawnikiem, spotkanie ze specjalistą z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Organizacja pogadanek, spotkań profilaktycznych dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających na celu między innymi ochronę dzieci przed krzywdzeniem poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka, bezpieczeństwa dzieci w domu szkole, ulicy oraz w Internecie (cyberprzemocy) a także naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W tym spotkania z psychologiem, spotkanie z policjantem, spotkania z instruktorem tańca.

 • Organizacja warsztatów dla grupy około 50 seniorów i 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami arteterapii mających na celu integracje międzypokoleniową oraz profilaktykę przemocy.

 • Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych.

 • Organizacja happeningu, na który zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice, a także przedstawiciele szkół oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe, a w szczególności opowie o szacunku wobec osób starszych dawniej i dziś.

W ramach działań realizowanych w projekcie zaplanowane jest również umieszczanie  w lokalnej prasie informacji promujących realizowane działania oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.

Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

KOMUNIKAT


 

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 58, 17 747 63 34-35, 17 747 63 32, 17 773 60 24; 17 773 60 40, 17 747 69 25.


Komunikat w pliku PDF
<<>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

 

Nasz znak: PIWplw 0601/9-4/18
 

W związku z wejściem w życie w dni u 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709 informuję, że Główny Lekarz Weterynarii opracował wzory dokumentów, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

 • ulotkę informacyjną;
 • dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
 • wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
 • wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
 • wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
 • lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
 • zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
 • wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
 • wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Wzory dokumentów wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie stanowią wymogu obligatoryjnego ich prowadzenia w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze streony hodowców trzody chlewnej m.m. o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przep1sam1 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Mając na względzie cel dotarcia do jak największej liczby hodowców świń, uprzejmie proszę o rozdystrybuowanie powyższych materiałów informacyjnych oraz przykładowych wzorów dokumentacji stanowiących załączniki nr 1-7 wśród docelowego grona odbiorców.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf180323_Informacja.pdf>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360) dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji).

W związku z koniecznością zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw w których utrzymywane są świnie przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) uprzejmie proszę wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy oraz o rozdysponowanie wśród hodowców trzody chlewnej załączonych do pisma materiałów.

W załączeniu przekazuję tekst rozporządzenia, o którym wyżej mowa oraz informację opracowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii zis w Krośnie skierowaną do rolników utrzymujących trzodę chlewną.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf180308_Informacja.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 622 364