+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Komunikat inspekcji weterynarii w związku afrykańskim pomorem świń


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

 

Nasz znak: PIWplw 0601/9-4/18
 

W związku z wejściem w życie w dni u 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709 informuję, że Główny Lekarz Weterynarii opracował wzory dokumentów, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

 • ulotkę informacyjną;
 • dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
 • wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
 • wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
 • wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
 • lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
 • zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
 • wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
 • wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Wzory dokumentów wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie stanowią wymogu obligatoryjnego ich prowadzenia w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze streony hodowców trzody chlewnej m.m. o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przep1sam1 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Mając na względzie cel dotarcia do jak największej liczby hodowców świń, uprzejmie proszę o rozdystrybuowanie powyższych materiałów informacyjnych oraz przykładowych wzorów dokumentacji stanowiących załączniki nr 1-7 wśród docelowego grona odbiorców.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf180323_Informacja.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2018-10-20 08:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 68 278