+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Młode kadry podkarpacia – II edycja


autor: Grzegorz Marek - Asystent projektu "Młode kadry podkarpacia - II edycja"

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających wykorzystać nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe– wsparcie w ramach Ścieżki B.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W projekcie w ramach „Ścieżki B” oferujemy m.in.:

 • wypracowanie indywidualnego planu działania oraz poradnictwo zawodowe,
 • kursy/szkolenia zawodowe  dla 40 os.,
 • płatne staże zawodowe  - (6 m-cy x 1033,68 zł netto),
 • zwroty kosztów dojazdu,
 • stypendium stażowe i szkoleniowe.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w:

 • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, pok. 107,
  35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl
                                                                                                                                
Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 533 399 356 lub 533 399 366

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-03-27 10:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 464 062