+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Projekt pn. "PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA"


autor: Małgorzata Nowak - Specjalista ds. wsparci
PRZYSTANEK WŁASNA FIRMA 

Projekt pn. "PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA"

Podstawowe informacje o projekcie oraz plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • Kobiety,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Małgorzata Nowak
Specjalista ds. wsparcia

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-05-05 13:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 815 973