+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń


autor: lek. wet. Monika Zaniewicz

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


Realizując rekomendacje Głównego Lekarza Weterynarii, Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w związku z dynamicznie rozw1JaJącą się sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim - kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród hodowców trzody chlewnej na temat afrykańskiego pomoru świń oraz metod bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, poprzez zaproponowanie terminu szkolenia, udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz poinformowanie jak najszerszej grupy hodowców na terenie Państwa gminy.

Celem ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie (606940579) lub lek. wet. Moniką Zaniewicz (178521245).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie w załączeniu przekazuje:

  • ulotkę informacyjną dotyczącą wymagań bioaskuracyjnych przy prowadzeniu chowu/hodowli trzody chlewnej, opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii
  • informacje dotyczącą obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej z prośbą o rozdysponowanie ich wśród rolników, producentów trzody chlewnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ulotka dostępna jest pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Bioasekuracja-o-czym-nalezv­pamietac/idn:1415

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie ul. War szawska 12, 35-205 Rzeszów tel.: (1 7) 852-12-45, fax: (1 7) 852-12-44, e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl http://bip.piwrze.pl

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-21 10:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 645 436