+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - informacja


autor: A.Kręcidło

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji orazkonieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

  • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 723 778