+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Bezpłatne szkolenie komputerowe


autor: Justyna Kołcz

Informacja dot. realizowanego przez Stowarzyszenie "CRAS" projektu pn. "Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym", w którym oferujemy bezpłatny udział w: - SZKOLENIU KOMPUTEROWYM ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) ZAKOŃCZONYM EGZAMINEM ECDL

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:
- osób w wieku powyżej 50 lat,
- osób z wykształceniem co najwyżej średnim, - osób nieaktywnych zawodowo, - osób z niepełnosprawnością, - kobiet, - rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
- osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa środowisku ze wsparcia skorzystają osoby, dla których obsługa komputera jest tajemnicą i dzięki udziałowi w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do jego obsługi.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego.

Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:
35-045 Rzeszów
ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl

Justyna Kołcz
Stowarzyszenie CRAS
ul. Plac Śreniawitów 9/1
35-032 Rzeszów
tel. 691 182 539

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 273