+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!


autor: Anna Bajor - Asystent kierownika projektu
Podkarpaccy przedsiebiorcy plakat 

Projekt pn. „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

W dniu 20.07.2021 r. rozpoczynamy II edycję naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl w zakładce projektowej „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz w załączeniu przesyłamy plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
* kobiety,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
- osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
 
W ramach projektu oferujemy:
- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- Ubezpieczenie NNW
- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć
 
e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com, tel. 882 053 817

Biuro projektu:

Anna Bajor - Asystent kierownika projektu
NEXORIS Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II, 4 piętro)
tel. 882 053 817, e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
http://www.nexoris.pl

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 232