+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn. "Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej"


autor: M.Czarnota

Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Województwo Podkarpackie ogłosiło przetarg nieograniczony dotyczący zamówienia pn. „Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej”

Link do postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5431f527-cc62-45d9-89ca-25a4491ca6ff

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 08:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 136 377